Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Grypa sezonowa – chroń siebie i innych

22-02-2019

W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od września do kwietnia następnego roku, przy czym ich szczyt przypada między styczniem a marcem. Sporadyczne zachorowania mogą też występować w miesiącach...

Czytaj więcej

Bieg Tropem Wilczym coraz bliżej

20-02-2019

Przypominamy o zapisach na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, który odbędzie się w Koźle 3 marca. Długość trasy Biegu Honorowego wynosi 1963 m. Trasa Biegu Honorowego oraz biegów towarzyszących...

Czytaj więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert

20-02-2019

Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Kolno z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok

Czytaj więcej

Centrum Kultury Gminy Kolno z nowym dyrektorem

19-02-2019

Iza Murawska od poniedziałku 18 lutego br. pełni obowiązki dyrektora Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle. Zmiana na tym stanowisku była konieczna ponieważ dotychczasowy dyrektor CKGK pan  Marcin Sekściński objął...

Czytaj więcej

PSZOK w Czerwonem już działa

18-02-2019

Po piątkowej ( 15 lutego) sesji Rady Gminy Kolno radni i sołtysi, na zaproszenie Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno, zwiedzili gminny Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych w Czerwonem. Instalacja...

Czytaj więcej

V sesja Rady Gminy Kolno

15-02-2019

15 lutego odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno. Zanim radni przystąpili do głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał głos zabrał ppłk Mieczysław Gurgielewicz, zastępca dowódcy 1 Brygady Wojsk Obrony...

Czytaj więcej

Twój e-PIT

14-02-2019

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku informuje o nowej usłudze Twój e-PIT w której zeznanie roczne PIT zostanie automatycznie przygotowane i udostępnione podatnikowi przez system, na podstawie danych będących w posiadaniu...

Czytaj więcej

Strażacy ochotnicy podsumowują 2018 rok

11-02-2019

W gminie Kolno ruszyła kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych.  Strażacy ochotnicy podsumowują rok 2018, udzielają absolutorium zarządowi danej OSP oraz omawiają plany na bieżący rok.  Jako pierwsza w tym...

Czytaj więcej
images/artykuly/2019/punkt.jpg

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kolnie

07-02-2019

Osoby pokrzywdzone przestępstwem, członkowie ich rodzin, a także świadkowie i osoby im najbliższe mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który...

Czytaj więcej

Nasi druhowie i druhny zdali egzaminy. Gratulujemy!

07-02-2019

18 członków OSP z gminy Kolno 6 lutego zakończyło kurs podstawowy szeregowych OSP. Druhowie i 4 druhny szkolili się od 15 stycznia. Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do wykonywania...

Czytaj więcej

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

04-02-2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje o naborze kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Czytaj więcej

Żołnierze złożyli przysięgę

04-02-2019

Po raz pierwszy w tym roku i po raz pierwszy w Kolnie żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę. W wydarzeniu, które  odbyło się 3 lutego uczestniczył również Józef...

Czytaj więcej

Ogłoszenie

30-01-2019

Wójt Gminy Kolno na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650...

Czytaj więcej

Ruszyły zapisy na Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Koźle

28-01-2019

Centrum Kultury Gminy Kolno zaprasza na „Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Bieg odbędzie się 03 marca 2019 r. w Koźle. Start przy świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno. Długość trasy...

Czytaj więcej

Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu "Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno" Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu "Odkrywamy talent…

23-01-2019

Zobacz pełną treść ogłoszenia link poniżej Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu "Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno"

Czytaj więcej

Senioriada w Borkowie

23-01-2019

Była muzyka, tańce i śpiewy. Tym razem na ludowo w Szkole Podstawowej w Borkowie odbył się VIII Dzień Seniora. Organizatorami spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie, Szkoła Podstawowa im...

Czytaj więcej

Rocznica wybuchu powstania styczniowego

22-01-2019

Dziś przypada 156 rocznica wybuchu największego polskiego powstania narodowego. Tradycyjnie już hołd Powstańcom Styczniowym przedstawiciele Gminy Kolno oddali pod pomnikiem w Czerwonem. Pod płytą z napisem  „Miejsce upamiętnienia powstańców styczniowych...

Czytaj więcej

Dzień Babci i Dzień Dziadka

21-01-2019

Z okazji dnia Babci i Dnia Dziadka najserdeczniejsze podziękowania za serce, doświadczenie i życiową mądrość przekazywaną młodszym pokoleniom oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności składa Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy

money icon

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące działalności gospodarczej

Czytaj więcej

Odpady komunalne

trash icon

Tutaj znajdziesz informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Czytaj więcej