Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Informacja o wynikach konsultacji

18-11-2019

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2020 rok”.

Czytaj więcej

Teatr przy stoliku w bibliotece w Czerwonem

15-11-2019

W środę, 13listopada Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem po raz kolejny zorganizowała Teatr przy stoliku. Licznie zgromadzona publiczność w sali konferencyjnej GBP w Czerwonem, miała okazję obejrzeć sztukę pt. „Za...

Czytaj więcej

Dotacja na zadanie: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

15-11-2019

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Kolno dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.8. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z...

Czytaj więcej

Umowy na przebudowę dróg w Brzózkach i Tyszkach Wądołowo podpisane

14-11-2019

Dwie umowy na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Brzózki i Tyszki  Wądołowo podpisał 5 listopada  z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Obie inwestycje zrealizowane zostaną  przy wsparciu, które...

Czytaj więcej

Ogłoszenie

14-11-2019

Wójt Gminy Kolno informuje o możliwości przystąpienia do programu grantowego dotyczącego budowy instalacji OZE dla mieszkańców gminy Kolno (nie prowadzących działalności gospodarczej) w ramach działania 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

Gmina Kolno świętowała 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

12-11-2019

Punktualnie o godz. 12.00 wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu” rozpoczęły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem. Sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej wypełniona była...

Czytaj więcej

Zapraszamy na konsultacje społeczne

08-11-2019

Wójt Gminy Kolno zaprasza mieszkańców Zabiela do udział u w konsultacjach społecznych, których celem jest poznanie ich opinii w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zabiele. Konsultacje społeczne w formie...

Czytaj więcej

Dzięki dotacjom Gmina Kolno wyposaża jednostki OSP

08-11-2019

Druhowie z OSP Czerwone, OSP Kumelsk i OSP Wykowo odebrali już wyposażenie zakupione dzięki dotacji z Województwa Podlaskiego. Gmina Kolno otrzymała na ten cel 10 tys. zł. Nowy sprzęt przekazali...

Czytaj więcej

Zapraszamy na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

05-11-2019

Wójt Gminy Kolno, Centrum Kultury Gminy Kolno i Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem zapraszają na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem. W tym roku rozpoczynamy od udziału...

Czytaj więcej

Z XI sesji Rady Gminy Kolno

30-10-2019

W trakcie XI sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 29 października w Czerwonem radni podjęli sześć uchwał oraz zapoznali się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kolno z prac między sesjami...

Czytaj więcej

Dodatkowe środki PFRON w roku 2019

29-10-2019

W związku ze zwiększeniem wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Czytaj więcej

Nowe wyposażenie dla OSP Kumelsk i OSP Wykowo

29-10-2019

Po 8 kompletów strażackich ubrań specjalnych i butów gumowych specjalnych oraz po dwa hełmy strażackie otrzymali druhowie z jednostek OSP Wykowo i OSP Kumelsk. Zakup wyposażenia był możliwy dzięki dofinansowaniu...

Czytaj więcej

Uroczystość oddania do użytku wyremontowanej świetlicy w Wincencie

28-10-2019

Po latach oczekiwań mieszkańcy Wincenty już mogą korzystać z wyremontowanego budynku dawnej remizy OSP. Dziś to piękna świetlica, która ma szansę stać się wizytówką Gminy Kolno.  - Mam nadzieję, że...

Czytaj więcej

XI Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”

24-10-2019

W środę 23 października w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyła się XI Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”. Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

24-10-2019

Wójt Gminy Kolno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lachowo

Czytaj więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kolno

23-10-2019

Zarządzenie nr 127/19 Wójta Gminy Kolno z dnia 23 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...

Czytaj więcej

Turnus Sportowy z Elementami Pierwszej Pomocy

23-10-2019

Turnus Sportowy z Elementami Pierwszej Pomocy to przedsięwzięcie, w którym młodzież mogła nie tylko zaprezentować swoje umiejętności sportowe, ale również wykazać się znajomością pierwszej pomocy. W tegorocznych zawodach udział wzięło...

Czytaj więcej

Wiersze o jesieni w interpretacji osób dorosłych

22-10-2019

W minioną niedzielę w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie dorośli z terenu gminy Kolno recytowali wiersze o tematyce jesiennej. Na konkurs zgłosiło się 14 recytatorów. Organizatorzy starali się wprowadzić...

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy

money icon

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące działalności gospodarczej

Czytaj więcej

Odpady komunalne

trash icon

Tutaj znajdziesz informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Czytaj więcej