Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego

21-11-2019

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno składa najserdeczniejsze życzenia:

Czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji

18-11-2019

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2020 rok”.

Czytaj więcej

Teatr przy stoliku w bibliotece w Czerwonem

15-11-2019

W środę, 13listopada Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem po raz kolejny zorganizowała Teatr przy stoliku. Licznie zgromadzona publiczność w sali konferencyjnej GBP w Czerwonem, miała okazję obejrzeć sztukę pt. „Za...

Czytaj więcej

Dotacja na zadanie: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

15-11-2019

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Kolno dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.8. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z...

Czytaj więcej

Umowy na przebudowę dróg w Brzózkach i Tyszkach Wądołowo podpisane

14-11-2019

Dwie umowy na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Brzózki i Tyszki  Wądołowo podpisał 5 listopada  z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Obie inwestycje zrealizowane zostaną  przy wsparciu, które...

Czytaj więcej

Ogłoszenie

14-11-2019

Wójt Gminy Kolno informuje o możliwości przystąpienia do programu grantowego dotyczącego budowy instalacji OZE dla mieszkańców gminy Kolno (nie prowadzących działalności gospodarczej) w ramach działania 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

Gmina Kolno świętowała 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

12-11-2019

Punktualnie o godz. 12.00 wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu” rozpoczęły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem. Sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej wypełniona była...

Czytaj więcej

Zapraszamy na konsultacje społeczne

08-11-2019

Wójt Gminy Kolno zaprasza mieszkańców Zabiela do udział u w konsultacjach społecznych, których celem jest poznanie ich opinii w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zabiele. Konsultacje społeczne w formie...

Czytaj więcej

Dzięki dotacjom Gmina Kolno wyposaża jednostki OSP

08-11-2019

Druhowie z OSP Czerwone, OSP Kumelsk i OSP Wykowo odebrali już wyposażenie zakupione dzięki dotacji z Województwa Podlaskiego. Gmina Kolno otrzymała na ten cel 10 tys. zł. Nowy sprzęt przekazali...

Czytaj więcej

Zapraszamy na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

05-11-2019

Wójt Gminy Kolno, Centrum Kultury Gminy Kolno i Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem zapraszają na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem. W tym roku rozpoczynamy od udziału...

Czytaj więcej

Z XI sesji Rady Gminy Kolno

30-10-2019

W trakcie XI sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 29 października w Czerwonem radni podjęli sześć uchwał oraz zapoznali się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kolno z prac między sesjami...

Czytaj więcej

Dodatkowe środki PFRON w roku 2019

29-10-2019

W związku ze zwiększeniem wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Czytaj więcej

Nowe wyposażenie dla OSP Kumelsk i OSP Wykowo

29-10-2019

Po 8 kompletów strażackich ubrań specjalnych i butów gumowych specjalnych oraz po dwa hełmy strażackie otrzymali druhowie z jednostek OSP Wykowo i OSP Kumelsk. Zakup wyposażenia był możliwy dzięki dofinansowaniu...

Czytaj więcej

Uroczystość oddania do użytku wyremontowanej świetlicy w Wincencie

28-10-2019

Po latach oczekiwań mieszkańcy Wincenty już mogą korzystać z wyremontowanego budynku dawnej remizy OSP. Dziś to piękna świetlica, która ma szansę stać się wizytówką Gminy Kolno.  - Mam nadzieję, że...

Czytaj więcej

XI Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”

24-10-2019

W środę 23 października w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyła się XI Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”. Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

24-10-2019

Wójt Gminy Kolno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lachowo

Czytaj więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kolno

23-10-2019

Zarządzenie nr 127/19 Wójta Gminy Kolno z dnia 23 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...

Czytaj więcej

Turnus Sportowy z Elementami Pierwszej Pomocy

23-10-2019

Turnus Sportowy z Elementami Pierwszej Pomocy to przedsięwzięcie, w którym młodzież mogła nie tylko zaprezentować swoje umiejętności sportowe, ale również wykazać się znajomością pierwszej pomocy. W tegorocznych zawodach udział wzięło...

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy

money icon

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące działalności gospodarczej

Czytaj więcej

Odpady komunalne

trash icon

Tutaj znajdziesz informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Czytaj więcej