W związku z przeprowadzanymi konsultacjami społecznymi dnia 15.06.2018 r. zostanie uruchomiona ankieta, dzięki której można będzie wyrazić swoją opinię na temat zmian przewidzianych w miejscowych planach.

Link do ankiety: geoportal.wrotapodlasia.pl, zakładka: planowanie przestrzenne -> konsultacje społeczne -> powiat kolneński -> gmina Kolno -> formularz konsultacyjny

Proszę o wzięcie czynnego udziału w konsultacjach społecznych.