HARMONOGRAM WYWOZU W 2017 R
ODPADÓW ZM
IESZANYCH I ZEBRANYCH SELEKTYWNIE
W GMINIE KOLNO
II półrocze

Kumelsk, Kowalewo, Glinki, Truszki Kucze, Truszki Patory, Truszki la/esie,
Kiełcze Kopki, Danowo, Okurowo, Filipki Małe, Filipki Duże, Stare Kiełcze, Żebry

 

Dzień odbioru

Miesiąc

Zmieszane

Selektywne

Gabaryty

Lipiec

15

29

22

08

Sierpień

12

26

19

Wrzesień

09

23

16

Październik

07

28

14

21

Listopad

04

25

18

Grudzień

09

23

16

Tyszki Łabno, Rydzewo, Kossaki, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Stary Gromadzyn,
Gromadzyn Wykno, Czernice, Pachuczyn, Wścieklice, Zaskrodzie, Obiedzino, Koziki
Olszyny

Miesiąc

Dzień odbioru

Zmieszane

Selektywne

Gabaryty

Lipiec

14

26

21

07

Sierpi

11

25

18

Wrzesień

08

22

15

Październik

06

27

13

20

Listopad

10

24

17

Grudzi

08

22

15

Lachowo, Górskie, Wykowo, Brzozowo, Brzózki, Bialiki, Rupin,
Czerwone (kolonie od strony Rupina), Wincenta

Dzień odbioru

Miesiąc

Zmieszane

Selektywne

Gabaryty

Lipiec

12

26

19

05

Sierpień

09

23

16

Wrzesień

06

20

13

Październik

04

25

11

18

Listopad

08

22

15

Grudzień

06

20

13


HARMONOGRAM WYWOZU W 2017 R
ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZEBRANYCH SELEKTYWNIE
W GMINIE KOLNO
II półrocze

Czerwone wieś, Czerwone kolonie, Kozioł, Górszczyzna, Waszki

Miesiąc

Dzień odbioru

Zmieszane

Selektywne

Gabaryty

Lipiec

13

27

20

06

Sierpień

10

24

17

Wrzesień

07

21

14

Październik

05

26

12

19

Listopad

09

23

16

Grudzień

07

21

14

Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki

Dzień odbioru

Miesiąc

Zmieszane

Selektywne

Gabaryty

Lipiec

10

24

17

03

Sierpień

07

21

14

Wrzesień

04

18

11

Październik

02

23

09

16

Listopad

06

20

13

Grudzień

04

18

11

Niksowizna, Łosewo, Janowo, Borkowo, Borkowo kolonie,
Zaskrodzie kolonie od Borkowa

Miesiąc

Dzień odbioru

Zmieszane

Selektywne

Gabaryty

Lipiec

11

25

18

04

Sierpień

08

22

29

Wrzesień

05

19

12

Październik

03

24

10

17

Listopad

07

21

14

Grudzi

05

19

12