Czytaj więcej: Inwestycje z funduszu sołeckiego na 2018 rok

Ruszyły prace przy realizacji inwestycji zaplanowanych na 2018 rok w ramach funduszu soleckiego. Jedną z pierwszych inwestycji była budowa zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Filipkach Małych. Obecnie pracownicy  Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno wykonują przebudowę chodnika w Zabielu i  budowę ogrodzenia placu gminnego w miejscowości Tyszki Łabno. W tym roku w budżecie Gminy Kolno środki wyodrębnione na fundusz sołecki to  561 790, 98 zł.

Czytaj więcej: „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”

Od 1 listopada 2017 roku realizowany jest projekt pt. „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”, w którym udział bierze 15 bezrobotnych mieszkańców gminy Kolno.

Beneficjentem projektu jest Gmina Kolno, zaś realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

W projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji bierze udział 10 kobiet i 5 mężczyzn. Dotychczas uczestnicy brali udział w m.in. warsztatach aktywizacyjnych (w skład których wchodziły warsztaty: rozwoju osobistego, autoprezentacji i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych), doradztwie zawodowym i kreowaniu postaw przedsiębiorczych oraz otrzymali wsparcie psychologiczne.

W marcu 2018 r. rozpoczęły się szkolenia zawodowe. Pięciu mężczyzn bierze udział w kursie Spawacza metodami MAG i TIG. Z kolei 10 kobiet uczestniczy w szkoleniu „Mobilny Specjalista”, w ramach którego odbywają się następujące kursy:

 • Obsługa klienta i techniki sprzedaży
 • Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
 • Stylizacja paznokci
 • Wizaż
 • Kurs prawa jazdy kategorii B.

Ponadto przez cały czas trwania projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych świadczona jest praca socjalna przez pracowników socjalnych Ośrodka.

W ramach działań o charakterze środowiskowym zatrudniono 5 opiekunów, którzy prowadzą zajęcia animacyjne: wokalne, muzyczne, sportowe i animacyjne z elementami nauki języka angielskiego.

W okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. planowane są 3-miesięczne staże dla wszystkich uczestników projektu.

Na realizację projektu gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w kwocie 299 921, 43 zł. Wkład własny stanowi kwota 52 927,32 zł, z czego 46 200,00 zł zostanie przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych uczestnikom projektu.

Projekt potrwa do 31 sierpnia 2018 r. Udział w nim jest bezpłatny.

zdjęcia z kursu kat. B pochodzą z archiwum OSK "Plus"

Czytaj więcej: Zobacz film o mieszkańcu Zabiela odznaczonym Medalem Niepodległości

Powstał film o Józefie Modzelewskim z Zabiela, żołnierzu odznaczonym Medalem Niepodległości. To odpowiedź na konkurs  pt. „ Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenie Niepodległej”,  którego celem jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez zachęcanie  do poszukiwań w swoich miejscowościach osób odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości – zasłużonych w walce o niepodległość oraz odkrywanie ich historii.

Film zrealizowali Maciej Bagiński, uczeń klasy VI SP nr 1 w Kolnie oraz prawnuk Józefa Modzelewskiego pan Kamil Jarzyło. Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej, a partnerami Ministerstwo Edukacji Narodowej  i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, a patronat objął l Prezydent RP.

Medal Niepodległości oraz Krzyż Niepodległości to odznaczenia, które zostały ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 r. a ich celem było odznaczenie osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Ojczyzny w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania, oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918–1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski. Krzyż i Medal Niepodległości miały charakter odznaczenia wojskowego i otrzymało je ponad 87 tysięcy osób.

 Pan Józef Modzelewski urodził się 14 kwietnia 1896 r. Pochodził z rodziny włościańskiej. W listopadzie 1918 roku Brał udział w rozbrajaniu Niemców m.in. na terenie Kolna i Zabiela. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Walczył w wojnie polsko – bolszewickiej. Do końca życia mieszkał w Zabielu. Zmarł 12 marca 1969 roku. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Kolnie.  O odznaczonym Medalem Niepodległości mieszkańcu Zabiela opowiada w filmie jego wnuk pan Marian Modzelewski.

Czytaj więcej: Z XXXV sesji Rady Gminy Kolno

Przyjęcie pięciu sprawozdań i podjęcie trzech uchwał – to efekt obrad  Rady Gminy Kolno z 17 kwietnia. W trakcie XXXV sesji , która odbyła się dziś w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem radni wysłuchali również informacji Wójta Gminy Kolno z prac między sesjami.

Czytaj więcej: Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie w Szepietowie już wkrótce

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na Wiosenne Targi Ogrodnicze Targi Pszczelarskie, które odbędą się 21-22 kwietnia 2018 roku.  Nasze Targi są idealną okazją do wiosennych zakupów ogrodniczych i sadowniczych na najbliższy sezon. Będzie możliwość zapoznania się z ofertami wielu wystawców, porównaniu cen i jakości produktów przez nich oferowanych oraz odmian roślin, które nas interesują.

Wszyscy  pszczelarze i osoby interesujące się tą profesją również znajdą wiele ciekawych dla siebie rzeczy. Przede wszystkim będzie możliwość zakupu różnego rodzaju miodów i akcesoriów pszczelarskich.

Nie zawiodą się Ci, którzy nastawią się na zdobycie dodatkowej wiedzy. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przygotował szereg wykładów o chowie królików i pszczół oraz o ogrodach terapeutycznych. 

Bardzo ciekawym punktem targów będzie wystawa królików, gdzie będzie można podziwiać najpiękniejsze okazy tych puchatych zwierząt. Przewidziane są również konkursy z nagrodami.

Spotkajmy się w Szepietowie w ten wiosenny weekend.

Materiał PODR w Szepietowie

Program Wiosennych Targów Ogrodniczych
i Targów Pszczelarskich

 

Sobota 21 kwietnia 2018 r.

9.00     Konferencja: Nowoczesny chów królików - prof. dr hab. Paweł Bielański, Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie (budynek główny, sala nr 4)

10.00   Otwarcie targów – Adam Niebrzydowski, Dyrektor PODR Szepietowo

10.30   Otwarcie stacji meteorologicznej - prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, IUNG - PIB w Puławach

13.00   Praktyczny pokaz oceny królików – Tadeusz Kwiatkowski, Grzegorz Otulakowski – Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie (tereny wystawowe, ring główny)

Niedziela 22 kwietnia 2018 r.

10.00   Wykład: Przydatność ula korpusowego we współczesnej gospodarce pasiecznej – dr hab. Krzysztof Olszewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (ośrodek szkoleniowy)

11.00   Wykład: Zakładanie ogrodu terapeutycznego – Izabela Targ, PODR Szepietowo (budynek główny, sala nr 4)

12.30   Rozstrzygnięcie konkursów (tereny wystawowe)

            Hit Targów, Najatrakcyjniejsze stoisko, Najbogatsza oferta i Najlepszy produkt pszczelarski

W PROGRAMIE RÓWNIEŻ

 • Wystawa królików
 • Doradztwo rolnicze
 • Produkty regionalne i ekologiczne
 • Bogata oferta targowa
 • Konkurs: „Dziecko bezpieczne na wsi” (namiot PODR);
 • Konkurs: „Zgadnij co to za roślina?” (sobota, namiot PODR)

8.00 – 16.00 Zwiedzanie stoisk wystawienniczych

Czytaj więcej: Informacja o kursie

Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego zaprasza zainteresowanych uzyskaniem uprawień z zakresu operatorów kombajnów zbożowych, kombajnów zielonkowych i pras wysokiego stopnia zgniotu do udziału w kursie 28 kwietnia 2018 r. godz. 10.00 w Ośrodku Kultury w BIAŁA PISKA ul. Wł. Sikorskiego 4. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w kursie na plakacie lub pod nr. tel.  58 683 76 12;    695 999 723;    517 856 236;

Czytaj więcej: Akcja

17 kwietnia w Szkole Podstawowej w Zabielu klasa IIa gimnazjum wręczała uczniom i nauczycielom wykonane przez siebie żonkile w ramach akcji "Żonkil" prowadzonej corocznie przez Muzeum Żydow Polskich "Polin". Ten gest miał upamiętnić 75 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W sali gimnastycznej szkoły został również wyświetlony udostępniony przez muzeum film pt. "Nie było żadnej nadziei" opowiadający o tragicznych losach powstańców.

Czytaj więcej: Drużyny z SP Wykowo i Gimnazjum w Zabielu najlepsze w powiecie!

Dziś w Szkole Podstawowej w Zabielu rozegrany został powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Trzy pierwsze miejsca w grupie szkół podstawowych zdobyły drużyny ze szkół z gminy Kolno. W kategorii gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zabiela. Indywidulanie najlepszymi zawodnikami okazali się Hubert Karwowski z SP w Wykowie oraz Dawid Kopacz, Gimnazjum w Zabielu. Gratulujemy!

Czytaj więcej: Nowa inwestycja drogowa

Umowę na przebudowę części drogi gminnej Kiełcze Kopki – Filipki Małe podpisał 12 kwietnia Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno z wykonawcą OPBM Olsztyńskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o. o.  z Olsztyna. – To będzie pierwsza w Gminie Kolno  droga wykonana z wykorzystaniem technologii stabilizacji gruntu– mówi wójt Józef Wiśniewski.  – W naszym regionie to nowość, ale w sąsiednim województwie jest wiele dróg przebudowanych w ten sposób, są bardzo  trwałe i tańsze niż drogi bitumiczne. Jeśli ta metoda sprawdzi się też u nas będziemy mogli  modernizować jeszcze więcej kilometrów gminnych dróg.

Czytaj więcej: Informacja o wsparciu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Wójt Gminy Kolno wypełniając postanowienia  § 3 ust. 1, pkt 4 umowy nr 52/2018 z dnia  11.04.2018 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty  a Gminą Kolno w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. – niniejszym informuje, iż wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” otrzymali:

Czytaj więcej: Takiej dotacji Centrum Kultury Gminy Kolno jeszcze nie miało!

95 tys. zł na projekt pt. " Cooltura Bus - mobilne inspiracje" otrzyma Centrum Kultury Gminy Kolno w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury". Wniosek złożony przez CKGK znalazł się na 9 miejscu w kraju! – To kolejny dowód na to, że Gmina Kolno jest coraz skuteczniejsza w sięganiu nie tylko po unijne, ale też krajowe dotacje – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. –  Dzięki temu rozwijamy  naszą gminę w wielu obszarach między innymi  infrastruktury drogowej, wodociągowej, ale też edukacji i kultury.