b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_sesja3.jpg

Dziś (28 kwietnia) w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno. Zanim radni rozpoczęli głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał, obszerną informację o pracy między sesjami przedstawił wójt Józef Bogdan Wiśniewski.

 

W trakcie dzisiejszych obrad radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r.

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017 – 2027

-podjęcie uchwały  o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

- w sprawie powołania Komisji inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji

Radni przyjęli również sprawozdania za 2016 rok z działalności:

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - przedstawione przez inspektora Krzysztofa Murawskiego z Urzędu Gminy Kolno

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie - przedstawione przez panią Krystynę Kajko, dyrektor GOPS w Kolnie

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem - prezentowane przez panią Teresę Skrodzką, dyrektor GBP w Czerwonem

- Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle - zaprezentowane przez pana Marcina Sekścińskiego, dyrektora CKGK

- z działalności jednostek gminnych OSP przedstawione przez pana Antoniego Lewandowskiego, komendanta M-G Z OSP RP w Kolnie.

Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań na ręce prelegentów, ale dla wszystkich zaangażowanych w realizację poszczególnych działań gorące podziękowania złożył wójt Józef Bogdan Wiśniewski i Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno. Tuż przed Dniem Strażaka nie zabrakło też życzeń dla druhów i druhen z naszej gminy, które złożyli: komendant Antoni Lewandowski, wójt Józef Wiśniewski i przewodniczący Wojciech Jermacz.