fot. arch. wrotapodlasia.pl

   14 sierpnia w Białymstoku umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody w Zabielu i Kumelsku oraz na przebudowę dawnej remizy strażackiej w Wincencie podpisali wójt Józef Bogdan Wiśniewski i skarbnik Halina Boryszewska z marszałkiem województwa podlaskiego Jerzym Leszczyńskim i wicemarszałkiem Maciejem Żywno.

Pieniądze na projekty pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pierwszy z nich dotyczy instalacji urządzeń fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody w Zabielu i Kumelsku w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby tych obiektów. Nadwyżki energii zostaną wprowadzone do lokalnej sieci operatora systemu dystrybucyjnego. Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Kumelsku będzie miała moc 39,42 kW, a przy SUW w Zabielu 38,66 kW. Wartość projektu to 476, 7 tys. zł przy dofinansowaniu 251,9 tys zł.

Drugim projektem jest przebudowa dawnej remizy strażackiej w Wincencie i przekształcenie jej w świetlicę wiejską. Po rewitalizacji budynek będzie służył okolicznym mieszkańcom jako miejsce aktywności społecznej. Ze świetlicy skorzysta nawet około 8 tys. osób. Wartość projektu to 800 tys. zł z czego dofinansowanie wynosi 736 tys. zł.

fot. arch. wrotapodlasia.pl

fot. arch. wrotapodlasia.pl