OGŁOSZENIE

z dnia  06 września 2018 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kolnie

o naborze uczestników do projektu  pt. „Klub Seniora”