Komisja w trakcie prac odbiorowych

   Dnia 4 września 2018 roku został odebrany odcinek o długości 2,3 km drogi gminnej nr 104378B Lachowo - Kiełcze Kopki – Filipki Małe.

Jest to pierwsza droga w naszej gminie wykonana z wykorzystaniem technologii stabilizacji gruntu. W tej metodzie przebudowy dróg do stabilizacji gruntu używane są innowacyjne spoiwa hydrauliczne oraz atestowane dodatki ulepszające. Na tak przygotowaną podbudowę nakładane jest powierzchniowe utrwalenie w dwóch warstwach emulsją kationową z grysem bazaltowym.

Powstała jezdnia o szerokości 3,5 metra wraz z poboczami. Odnowiono przepusty oraz zjazdy do posesji rolników i na pola.

 

droga kielcze filipki 2