Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, a aktualnie trwają prace przy pokryciu dachu, budowie odwodnienia oraz zagospodarowaniu terenu. Zakończono prace przy budowie oświetlenia terenu.

Wykonawca - spółka „Kolbud” z Kolna ma czas na zakończenie prac do 26 października 2018 roku.

Zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone” realizowane jest dzięki dofinansowaniu, które Gmina Kolno otrzymała w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami.  Wartość inwestycji to ponad 1,2 mln zł, a kwota uzyskanego dofinansowania to 999 166,95 zł.