Wójt Gminy Kolno zwrócił się z prośbą do mieszkańców poszczególnych sołectw o gromadzenie kamieni w jednym miejscu w danej miejscowości. Po zebraniu ich w ilości ok. 500 ton będą one przekruszone a powstałe kruszywo posłuży do utwardzania dróg w danym sołectwie. Na apel wójta zareagowały już niektóre sołectwa. Dobrym przykładem są mieszkańcy Filipek Małych którzy zorganizowali już wnioskowaną ilość kamieni