90-lecie OSP Lachowo

   30 września 2018 roku odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia funkcjonowania OSP Lachowo.

Obchody rozpoczęła Msza św. w Kościele pw. Zwiastowania NMP w Lachowie. Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali pod remizę OSP, gdzie nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Zaprezentowano rys historyczny jednostki OSP Lachowo.

Poświęcono figurkę św. Floriana ufundowaną przez sponsorów. Strażakom z Lachowa wręczono odznaczenia i medale. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Kobus Krzysztof. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Przybylski Grzegorz. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Bartłomiej Chiliński. Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali: Izabela Tyszka i Eugeniusz Rataj.

Na uroczystość przybyli: Józef Bogdan Wiśniewski - Wójt Gminy Kolno, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kolnie i Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kolnie, Stefan Krajewski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Ks. Profesor Jerzy Sikora, Ks. Kan. Krzysztof Malinowski – Proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie, Ks. Bartłomiej Jaźwiński – wikariusz parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie, Robert Olszewski – Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Łomża, Michał Milanowski – Leśniczy Leśnictwa Lachowo, Robert Nadara – Wicestarosta Kolneński, Piotr Glinka – Sekretarz Powiatu Kolneńskiego, Mł. Bryg. Tomasz Sielawa – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie, Mł. Bryg. Adam Trzonkowski – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kolnie, Antoni Lewandowski - Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kolnie i Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, Bogusława Gardocka - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kolno, Kazimierz Kowalewski - Radny Gminy Kolno, Andrzej Mieczkowski – Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego, Wiesław Dąbrowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego, Kazimierz Koter – Instruktor Centrum Kultury Gminy Kolno, Druhny i Druhowie z OSP Lachowo i Kumelsk, mieszkańcy Lachowa i okolicznych wsi.

Jubilaci otrzymali pamiątkowe grawertony i upominki od przybyłych gości w zamian otrzymując jubileuszowe proporczyki. Po uroczystości odbył się piknik rodzinny i wspólny obiad.