Podpisanie umowy partnerskiej Gminy Kolno z miastem Mosty na Białorusi

   Dnia 8 października 2018 roku na II Forum Gospodarczym w Łomży Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski reprezentując Gminę Kolno podpisał umowę intencyjną z miastem Mosty na Białorusi reprezentowanym przez Svetlanę Velichko - Zastępcę Przewodniczącego Zelwieńskiego Komitetu Wykonawczego.

Umowa została podpisana w związku z potrzebą realizacji współpracy w celu uzyskania wzajemnych korzyści, skierowanych na podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, biorąc pod uwagę zbliżone podejście do ogólnie występujących problemów i kierując się obustronnym pragnieniem rozwijania i pogłębienia współpracy między Stronami, przekonani, że ta współpraca stwarza szerokie możliwości zarówno dla rozwoju samych regionów, jak i dla rozwoju i pogłębienia kontaktów w różnych dziedzinach.

Współpraca ma być prowadzona w zakresie opracowania i wdrażania pomysłów na projekty w ramach programu współpracy transgranicznej „Polska-Ukraina-Białoruś 2014-2020” na wzajemnie korzystnych warunkach. Rozwój współpracy i stałych wzajemnie korzystnych kontaktów między instytucjami kultury, oświaty, zdrowia, obsługi społecznej, w zakresie turystyki oraz w innych obszarach którymi Gmina Kolno i miasto Mosty są zainteresowane oraz znajdują się one w zakresie ich kompetencji.

umowa partner mosty 02

2 forum gosp lomza my