Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie informuje, że w badaniach jakości wody z Wodociągu Korzeniste zaopatrującego miejscowości: Korzeniste, Rakowo Stare, Rakowo Nowe (gm. Mały Płock) oraz Borkowo i Zaskrodzie kolonie (gm. Kolno), stwierdzono obecność bakterii grupy coli - a zatem brak przydatności do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Aby zapewnić mieszkańcom tych miejscowości dostawę wody sieć Wodociągu Korzeniste podłączono do Wodociągu Rogienice i Wodociągu Janowo.

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU