Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie informuje, że w badaniach jakości wody z Wodociągu Korzeniste zaopatrującego miejscowości: Korzeniste, Rakowo Stare, Rakowo Nowe (gm. Mały Płock) oraz Borkowo i Zaskrodzie kolonie (gm. Kolno), stwierdzono obecność bakterii grupy coli - a zatem brak przydatności wody do spożycia.

Trwają prace nad przywróceniem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dla powyższych miejscowości dostawa wody jest realizowana przez podłączenie do Wodociągu Rogienice i Wodociągu Janowo

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU