b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_arimr.jpg

Zgodnie z dzisiejszą decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy został przedłużony do 16 listopada. Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że rolnicy, którzy otrzymali protokoły z oszacowania szkód spowodowanych suszą powinni w wyznaczonym terminie wypełnić i złożyć do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Protokół jest tylko załącznikiem do wniosku. Niezłożenie ww. wniosku w wyznaczonym terminie do ARiMR pozbawi rolników pomocy finansowej.

Więcej informacji TUTAJ