Aktualnie na terenie Naszej Gminy odbywa się odbiór wyrobów zawierających azbest. Usługę odbioru, transportu i oddania do utylizacji tego odpadu wykonuje firma RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z Łodzi. Na ten cel Gmina Kolno pozyskała dotację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 48 000,00 zł. W ramach tej pomocy z nieruchomości  Naszych mieszkańców zostanie  odebrane 160 ton zgromadzonych płyt eternitowych.

Uprzejmie informujemy, że odbiór wyrobów zawierających azbest odbywa się zgodnie z kolejnością złożonych  wniosków w 2015 r. W bieżącym roku w ramach otrzymanej dotacji zostanie  zrealizowanych 29 wniosków. Pozostałe wnioski zgodnie z kolejnością będą realizowane w następnych latach, po otrzymaniu nowego dofinansowania.

wfosbialystok