b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_DSC00392.jpg

15 lutego odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno. Zanim radni przystąpili do głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał głos zabrał ppłk Mieczysław Gurgielewicz, zastępca dowódcy 1 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Białymstoku, który przedstawił informację dotyczącą Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie podlaskim i zachęcał do wstąpienia w szeregi tej formacji.

Gościem na sesji był również ppłk Krzysztof Rabek dowódca 13 Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży. W trakcie sesji radni podjęli dwie uchwały: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 - 2027 i w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 rok. W punkcie ósmym porządku obrad pani skarbnik Halina Boryszewska udzieliła odpowiedzi na zapytanie dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kolno.

DSC00387