b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_narrow-IMG_5229-1.jpg

Mamy dofinansowanie na nowy wóz strażacki dla OSP w Czerwonem! Wniosek Gminy Kolno został pozytywnie rozpatrzony, a dowodem jest promesa przekazana 8 kwietnia  br. przez Jarosława Zielińskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trakcie uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku. – To już drugie w ostatnich dwóch latach  dofinansowanie pozyskane przez Gminę Kolno na zakup nowego samochodu pożarniczo – gaśniczego dla jednostek OSP z Gminy Kolno – podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Tak intensywne działania zmierzające do zakupu jak najlepszego sprzętu dla naszych jednostek OSP mają jeden cel, a jest nim bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, dlatego serdecznie dziękuję wszystkim podmiotom, które składają się na pozyskane przez nas środki.   

 

W ubiegłym roku nowy wóz strażacki zakupiony został dla OSP Zabiele – jednostki wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W tym roku dofinansowanie przyznane zostało na zakup wozu dla OSP w Czerwonem, która również wpisana jest do KSR-G. Na przyznaną kwotę  składają się pieniądze z  Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dokumenty potwierdzające przyznanie pieniędzy  odebrali w Białymstoku Antoni Lewandowski, komendant M-G ZOSP RP w Kolnie w imieniu Wójta Gminy Kolno oraz  Łukasz Słapiński, prezes OSP w Czerwonem.

fot. KW PSP w Kolnie