b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_strazdotacja.jpg

Druhowie z OSP Czerwone, OSP Kumelsk i OSP Wykowo odebrali już wyposażenie zakupione dzięki dotacji z Województwa Podlaskiego. Gmina Kolno otrzymała na ten cel 10 tys. zł. Nowy sprzęt przekazali strażakom ochotnikom Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno i Antoni Lewandowski komendant M-G OSP w Kolnie. – To kolejne wsparcie dla gminnych  jednostek OSP w bieżącym roku – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Trzeba przyznać, że pod tym względem to był wyjątkowo dobry rok. W zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego, w tym m.in. nowego wozu, oraz umundurowania dla naszych jednostek zainwestowaliśmy ponad 919 tys. zł , z czego ponad 636 tys. zł to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.    

 

Dzięki tym pozyskiwanym środkom Gmina Kolno konsekwentnie zmierza do tego, by druhowie dysponowali jak najlepszym sprzętem ratowniczo – gaśniczym i umundurowaniem, by mogli  skutecznie  dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przy zachowaniu troski o własne życie i zdrowie. 

Opłacone z dotacji Województwa Podlaskiego zakupy w kwocie 10 tys. zł to:

- radiotelefon nasobny i latarka Survivor dla OSP Czerwone

- 2 komplety ubrań specjalnych i hełm strażacki dla OSP Kumelsk

- 4 hełmy strażackie dla OSP Wykowo.

IMG 0036IMG 0040strazdotacja