b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_straz_4_05_2017.jpg

Wszystkim druhom ochotnikom z jednostek OSP

oraz

funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej

z okazji Dnia Strażaka

składamy serdeczne podziękowania

 

za ciągłą gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,

za serce, energię i czas poświęcany na doskonalenie własnych umiejętności

i rozwój jednostek, w których służycie.

Życzymy satysfakcji z działania i dumy z noszenia munduru,

oraz niezmiennego społecznego zaufania i uznania dla Waszej służby.

Niech Święty Florian - patron Strażaków

zawsze otacza Was i Wasze Rodziny opieką

i wspiera realizację marzeń oraz plonów

zarówno w działalności na rzecz lokalnej społeczności, jak i w życiu prywatnym.

 

Antoni Lewandowski, Komendant M-G Z OSP RP w Kolnie

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno, Prezes M-G Z OSP RP w Kolnie

Wojciech Jermacz, Przewodniczący Rady Gminy Kolno