Czytaj więcej: Zapraszamy na Dożynki Gminne

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia odbęda się Dożynki Gminne. W tym roku Wójt Gminy Kolno serdecznie zaprasza 27 sierpnia do Zabiela. Uroczystość rozpoczynamy mszą św. w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu o godz. 13.00, a festyn przy  Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu potrwa do godz. 23.00. Centrum Kultury Gminy Kolno przygotowało szereg atrakcji. Zapraszamy!

Czytaj więcej: Wkrótce kolejny remont drogi gminnej

Umowę na przebudowę kolejnego odcinka gminnej drogi podpisał z wykonawcą wójt Jozef Bogdan Wiśniewski. Tym razem asfalt położony zostanie na ponad kilometrowym odcinku drogi nr 104381B Kossaki – Lachowo. Zgodnie z umową przebudowa tego fragmentu trasy zostanie ukończona do 15 listopada br. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego spółka z o. o. z Łomży. Wójt Józef Wiśniewski podpisywał umowę z wykonawcą inwestycji w obecności wiceprzewodniczącej Rady Gminy Kolno Bogusławy Gardockiej i Marty Cwaliny, inspketora z Urzędu Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Pilotażowy program

Osoby niepełnosprawne w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" mogą ubiegać się o dofinansowanie: zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B, zakupu sprzętu elektornicznego lub jego elementów oraz oprogramowania wraz z możliwością szkolenia w tym zakresie, kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, kosztów zakupu lub naprawy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne, kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo inny koszt opieki nad dzieckiem), kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać do 30 sierpnia br. Szczegółowe informacje na temat programu i zasad skorzystania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu dostępne są TUTAJ i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, te. 86 278 13 34

Czytaj więcej: Bezpłatne badania

Istnieje możliwości wykonania bezpłatnych badań tomografii komputerowej klatki piersiowej i płuc w ramach programu "Wczesne wykrywanie raka płuc". Wystarczy iż pacjent będzie spełniał kryteria wymienione w załączonej informacji: - WIEK 50-70 LAT - PALENIE PAPIEROSÓW MIN 1 PACZKĘ DZIENNIE PRZEZ 20 LAT LUB WYMIENNIE INNYCH PRODUKTÓW TYTONIOWYCH (OSOBY KTÓRE JUŻ NIE PALĄ) - SĄ MIESZKAŃCAMI POWIATU WYMIENIONEGO W ULOTCE - w ciągu ostatniego roku pacjent nie wykonywał badań tomografii komputerowej płuc. Szczegóły w załączonej ulotce. 

Czytaj więcej: Bezpłatne kursy

Oferta bezpłatnych kursów z OHP w Kolnie. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:
- bezrobotne, poszukujące pracy;
- uczące się w wieku 18-25 lat, chcące uzupełnić swoje kwalifikacje w tym absolwenci OHP;
- uczestnicy OHP, którzy zakończą etap edukacji we wskazanym zawodzie do końca czerwca 2017.

Dopuszczenie uczestnika do udziału w kursie związane jest z posiadaniem przez niego kwalifikacji w następujących zawodach:

 Zawód podstawowy (wyjściowy do podjęcia szkolenia) - Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów:
1. Ślusarz - Kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne
2. Murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Brukarz, kamieniarz
3. Kucharz i zawody pokrewne - Cukiernik
4. Dekarz - Strzecharz, gonciarz

Zakłada się, iż uczestnicy szkoleń pozostaną w ECKiW w Rozkoszy przez cały okres trwania szkolenia - 12 dni, zakwaterowanie i wyżywienia zapewnione przez organizatora również koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikowi.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ochotniczych Hufców Pracy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 31, 18-500 Kolno, tel. 86 278 10 62

Czytaj więcej: Agencja Nieruchomości Rolnych

W związku z tworzeniem od dnia 01 września 2017r Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informujemy, że w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4 uruchomione zostaje już od dnia 31 lipca 2017 r. dodatkowe biuro Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie Filii w Suwałkach.

Czytaj więcej:  Uwaga! Oszuści podający się za pracowników KRUS

 Ostrzegamy Państwa przed próbą wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pod pozorem ściągnięcia zaległości z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Czytaj więcej: Trwają remonty szkół w Zabielu i w Czerwonem

Wójt Józef Wiśniewski sprawdzał dziś postęp prac przy pierwszym etapie termomodernizacji dwóch szkół: Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu i Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. Obie inwestycje wykonują firmy wyłonione w trybie zapytania ofertowego. Prace mają zakończyć się do 31 sierpnia br. – Wygospodarowaliśmy w budżecie Gminy Kolno pieniądze na remonty szkół, które tego pilnie wymagały – mówi Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno. – Z uwagi na zakres prac remonty w Zabielu i w Czerwonem zleciliśmy firmom zewnętrznym, prace w Borkowie wykonujemy własnymi siłami.

Czytaj więcej: Zapraszamy do konsultacji  projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017-2023

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami Państwa opinią na temat projektu programu rewitalizacji, który został opracowany dla Gminy Kolno. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu uwag do projektu programu rewitalizacji”. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej http://rewitalizacjagminykolno.pl Wypełniony formularz uwag prosimy przesłać do 7 sierpnia 2017 roku na adres skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź złożyć osobiście w pokoju 212- Urząd gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20 – II piętro.

Czytaj więcej: Dzieci mają wakacje, a w szkole w Borkowie ruszył remont

Rozpoczął się remont budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. – Własnymi siłami w kilku etapach zrealizujemy istotne zadanie polegające na dociepleniu budynku szkoły w Borkowie – informuje wójt Józef Wiśniewski.

Czytaj więcej: Atrakcyjne szkolenia w ramach projektu realizowanego przez FSNT NOT w Łomży

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży realizuje projekt pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1 i 2, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, należących do co najmniej jednej z grup: