Czytaj więcej: Gala na 25 – lecie Gminy Kolno

- Najcenniejszym bogactwem naszej gminy są jej mieszkańcy – podkreślał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno w trakcie uroczystości z okazji podsumowania jubileuszu 25 lecia Gminy Kolno.  Podczas gali w Zabielu można było się przekonać, że Gmina Kolno ma również wielu wspaniałych przyjaciół.  Zaproszenie do wspólnych obchodów jubileuszu przyjęło ponad 240 osób  w tym przedstawiciele  sejmu RP, rządu RP, władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, instytucji różnego szczebla, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkańców gminy, partnerów z zagranicy. Wypowiedziane tego wieczora dziesiątki podziękowań, gratulacji i życzeń miały jeden wspólny mianownik – Gmina Kolno to dynamicznie rozwijająca się jednostka samorządu terytorialnego  z ogromnym potencjałem i aktywnymi mieszkańcami. Nie bez powodu od 5 stycznia 2018 r. z rekomendacją do tytułu „Supergmina Kolno”.

Czytaj więcej: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH I półrocze 2018 r.

 SELEKTYWNE (worki foliowe):

  • niebieskie – papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury
  • zielone – szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
  • żółte – metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

BIODEGRADOWALNE (worki brązowe) - odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

ZMIESZANE (pojemnik – minimalna pojemność 120 l) – odpady komunalne, które nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

GABARYTY -  meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Czytaj więcej: Świąteczne Życzenia

Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą pokój, radość, miłość i nadzieję. Niech będą czasem wspólnego świętowania, rodzinnego ciepła, oderwania od codziennych zmartwień. Nowy 2018 Rok przywitajmy z wiarą, że przed nami wiele dobrych dni w zdrowiu, spotkań z życzliwymi ludźmi, zrealizowanych planów i spełnionych marzeń życzą

           Wojciech Jermacz,                                                         Józef Bogdan Wiśniewski

Przewodniczący Rady Gminy Kolno z Radnymi oraz ,                 Wójt Gminy Kolno z Pracownikami

Czytaj więcej: Gmina Kolno ma już uchwalony budżet na 2018 rok

Jako jedna z pierwszych w powiecie kolneńskim w trakcie XXXII sesji Rada Gminy Kolno uchwaliła budżet Gminy Kolno na 2018 rok.   - Kluczem do opracowania budżetu były te wydatki inwestycyjne , których dofinansowanie pochodzi ze środków pozyskanych – mówił Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: Ty też możesz pomóc!

W trakcie oficjalnej wizyty na Litwie przedstawiciele Gminy Kolno z wójtem Józefem Bogdanem Wiśniewskim na czele odwiedzili jedyne w tym kraju Hospicjum im. Błogsławionego ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Jego założycielka Polka, siotra Michaela Rak opowiedziała o powstaniu placówki i planach budowy hospicjum dla dzieci, którego jeszcze na Litwie nie ma. - By ta misja się powiodła potrzebują wsparcia i myślę, że nie powinniśmy pozostać wobec tego obojętni - apelował w trakcie wczorajszej sesji wójt Józef Wiśniewski. Pomóc można na różne sposoby, wysyłając sms, czy wpłacając na konto. Dlaczego warto? Wystarczy poczytać o tym wyjątkowym przedsięwzięciu np. TUTAJ i na stronie Hospicjum - TUTAJ

Czytaj więcej: Ty też możesz pomóc!Czytaj więcej: Ty też możesz pomóc!

Czytaj więcej: Równamy szanse w Czerwonem

Już po raz czwarty Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dotację z Programu  „Równać Szanse 2017”. Dofinansowanie w kwocie 7 900,00 zł przeznaczymy na realizację  projektu pod nazwą „Tu moje miejsce, tu jest mój dom”.

Czytaj więcej: Nowa segregacja odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno!

W nowym roku zaczynamy segregować odpady do czterech worków w następujących kolorach:

Czytaj więcej: O zasadach bioasekuracji w gospodarstwach

Województwo Podlaskie najdłużej w kraju dotykają konsekwencje związane z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń informuje Andrzej Pleszuk, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackicj Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego opracował spoty informacyjne dotyczące wirusa afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy oraz zasad bioasekuracji w gospodarstwach. Zobacz TUTAJ

Czytaj więcej: Szlachetna Paczka w Kolnie

Zespół Szlachetnej Paczki w Kolnie wszystkim Darczyńcom i Dobroczyńcom oraz całej społeczności lokalnej składa najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Oby Nowonarodzone Dzieciątko Jezus zagościło w Waszych domach i narodziło się w Waszych sercach. Życzymy dużo zdrowia, radości i ciepła rodzinnego przy wigilijnym stole, pojednania i odpoczynku od codziennych obowiązków.

Czytaj więcej: Spotkanie autorskie z Leszkiem Czyżem

W mikołajki, 6 grudnia w bibliotece w Czerwonem odbyło się spotkanie autorskie z Leszkiem Czyżem - publicystą, społecznikiem, poetą regionalnym, piewcą Kurpiowszczyzny. Jak przystało na mikołajkowy wieczór zaproszeni goście otrzymali od bibliotekarzy własnoręcznie wykonane pamiątkowe Mikołaje. Organizatorami spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem i stowarzyszenie „KaFCuki” .

Czytaj więcej: Porozumienie o współpracy partnerskiej podpisane

Podpisanie porozumienia o współpracy z litewską gminą Połuknie było kluczowym elementem oficjalnej wizyty delegacji z Gminy Kolno na Litwie. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno,  Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno wraz z Sebastianem Jaworowskim, działaczem krajowych struktury Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  spotkali się nie tylko z władzami Gminy Połuknie, ale też z przedstawicielami Sejmu Republiki Litewskiej, władz Rejonu Trockiego, naszymi rodakami na Litwie oraz polską zakonnicą  Michaelą Rak, założycielką Hospicjum im. Błogosławionego ks. M. Sopoćki w Wilnie.