Czytaj więcej: Gminne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Gminne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbyły się 11 listopada w Czerwonem. W trakcie uroczystości m.in. podsumowany został Gminny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim.

Czytaj więcej: Ostatnia sesja Rady Gminy Kolno w kadencji 2014 - 2018

9 listopada odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Kolno w kadencji 2014 – 2018. Zanim jednak doszło do podsumowania pracy w minionej kadencji i podziękowań dla radnych i sołtysów Rada Gminy Kolno podjęła kilka uchwał.

Czytaj więcej: Akcja czytelnicza w gminie Kolno

   Wszyscy wiemy jak duże znaczenie ma dla dziecka głośne czytanie i bliski kontakt z książką. Młody słuchacz i czytelnik rozwija swoją wrażliwość, książka rozbudza jego wyobraźnię, poszerza wiedzę i daje ogrom satysfakcji.

Czytaj więcej: Zaproszenie

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno i Centrum Kultury Gminy Kolno zapraszają na gminne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada w Czerwonem.

Czytaj więcej: Święto Pieczonego Ziemniaka w biało – czerwonych barwach

24 października, wzorem lat ubiegłych, dzieci przedszkolne z Lachowa i Zabiela, wraz z rodzicami i opiekunami bawiły się wspólnie podczas Święta Pieczonego Ziemniaka.

W tym roku nasza cykliczna impreza organizowana była przez społeczność przedszkolną z Lachowa. Nie było to jednak zwyczajne spotkanie. Podczas wspólnej biesiady staraliśmy się bowiem uczcić także w pewien sposób sto lat Niepodległej Polski. W jaki? Posłuchajcie!

Czytaj więcej: Gminny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim

Jednym z elementów obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Gminie Kolno jest Gminny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim, który odbył się 31 października w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. Uczestniczyli w nim uczniowie wytypowani w trakcie szkolnych eliminacji konkursu.  - Bardzo Wam dziękuję za udział w konkursie, bo to też jest budowanie patriotyzmu i życzę wszystkim powodzenia – powiedział Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Podsumowanie konkursu odbędzie się w trakcie gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem.

Czytaj więcej: Wsparcie dla OSP

Po raz pierwszy jednostka OSP z naszej gminy otrzymała wsparcie z Philip Morris International. 18 tys. dolarów druhowie z Zabiela wykorzystają na działalność statutową jednostki w tym m.in. na zakup systemu zabezpieczenia remizy.

Czytaj więcej: Media o nas

Gmina Kolno jako jedna z ośmiu w województwie podlaskim została wybrana do udziału w innowacyjnym projekcie makroregionalnym pod nazwą „Liderzy kooperacji” -  Więcej informacji  TUTAJ.

Czytaj więcej: Przedszkolaki i uczniowie z SP Zabiele na wycieczce

Przedszkolaki i uczniowie klas I-V Szkoły Podstawowej w Zabielu 19 października 2018 r. wyruszyli na wycieczkę: Święta Lipka –Reszel- Kętrzyn. Grupa zwiedzająca liczyła 35 uczniów,10 rodziców  i 3 opiekunów.

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Kolno

Zarządzenie Nr 458/18
Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"

Aktualnie na terenie Naszej Gminy odbywa się odbiór wyrobów zawierających azbest. Usługę odbioru, transportu i oddania do utylizacji tego odpadu wykonuje firma RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z Łodzi. Na ten cel Gmina Kolno pozyskała dotację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 48 000,00 zł. W ramach tej pomocy z nieruchomości  Naszych mieszkańców zostanie  odebrane 160 ton zgromadzonych płyt eternitowych.