Czytaj więcej: Wsparcie dla szpitala w Kolnie

10 tys. zł na dwa łóżka szpitalne przekaże Gmina Kolno Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy Kolno 26 czerwca.

Czytaj więcej: Dotacja z budżetu Gminy Kolno na drogi powiatowe

Gmina Kolno po raz kolejny inwestuje w drogi powiatowe. Na ostatniej sesji Rada Gminy Kolno podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu. Zgodnie z tą uchwałą z budżetu Gminy Kolno Powiatowi Kolneńskiemu przekazanych zostanie 37 tys. zł na inwestycje drogowe.

Czytaj więcej: Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Kolno

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno z wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Kolno za 2018 rok. Radni zdecydowali również m.in. o podwyżkach diet dla sołtysów, dotacji dla Szpitala Ogólnego w Kolnie i dla Powiatu Kolneńskiego.  W  trakcie VIII sesji Rady Gminy Kolno 26 czerwca br. w sumie  podjętych zostało 12 uchwał.

Czytaj więcej: Zapraszamy na obchody 75 rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym

W niedzielę 7 lipca odbędą się tegoroczne obchody rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym w Łosewie, gdzie poświęcona zostanie odnowiona mogiła  żołnierzy poległych w czerwcu 1944 r. Po złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy hold poległym oddany zostanie również przy pomniku w Piasutnie Żelaznym. Następnie o godz. 12.00 odbędzie się msza św. polowa na terenie dawnej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym. Po mszy św. będzie czas na okolicznościowe przemówienia i wspomnienia wydarzeń sprzed 75 lat. W programie obchodów jest też inscenizacja bitwy, występ zespołu Borkowiacy i grochówka wojskowa dla wszystkich. Obchody bitwy pod Piasutnem Żelaznym od kilku lat organizują wspólnie Gminy Kolno, Gminy Zbójna, Parafia pw. NSJ w Łosewie i Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie. 

Czytaj więcej: Zaproszenie na koncert

W piątek 28 czerwca na placu przy świetlicy CKGK w Koźle w ramach projektu " "Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno" odbędzie się koncert z cyklu "Muzyka na fali" . Na plenerowej scenie wystąpi kwartet Alla Breve z Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży oraz soliści: Jacek Szymański - tenor i Anna Osior - sopran.

Czytaj więcej: Dzień Rodziny Zabiele 2019

Dyrektor CKGK w Koźle - Iza Murawska powitaniem wszystkich przybyłych rozpoczęła coroczne obchody Dnia Rodziny w Zabielu.

Czytaj więcej: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH II półrocze 2019 r.

TUTAJ

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego było szczególne dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Zabielu i w Lachowie. Z uwagi na wprowadzoną reformę oświaty szkoły te właśnie przestają istnieć. W obu placówkach w tej historycznej, bo ostatniej po dwudziestu latach funkcjonowania,  uroczystości uczestniczył Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno składając podziękowania nauczycielom i dyrekcji, życzenia powodzenia na dalszych szczeblach edukacji uczniom, a wszystkim udanych wakacji.  

Czytaj więcej: Święto strażaków

Druh Andrzej Sekściński, prezes OSP Zabiele znalazł się w gronie odznaczonych w trakcie  Powiatowego Dnia Strażaka w Stawiskach. W uroczystości pod Patronatem Jarosława Zielińskiego podsekretarza  stanu w MSWiA uczestniczyli nie tylko druhowie z gminnych OSP, ale też Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno i Anastazy Jan Kalinowski, przewodniczący Rady Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Życzenia na wakacje

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

Uczniowie i Rodzice

Jest czas pracy i czas odpoczynku. W procesie edukacji widać to wyraźnie. Przez ostatnie miesiące ciężko pracowaliście. Dziś na świadectwie każdego ucznia zapisane są efekty tej wspólnej drogi nauki i wychowania pokonanej przez Was w roku szkolnym 2018/2019.

Czytaj więcej: Zaproszenie na półkolonie letnie

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 o 15 lat na półkolonie letnie organizowane w Borkowie, Czerwonem, Janowie i Wykowie w terminie 9-19 lipca. Odpłatność od osoby 60 zł. Zapisy pod nr tel. 86 262 34 56, lub 504 187 529.

mt_ignore