Czytaj więcej: Pół miliona złotych z budżetu Gminy Kolno na budowę drogi powiatowej

Do 31 października br. ma zostać przebudowana  droga powiatowa na odcinku Janowo – Łosewo – Niksowizna. Inwestycja zostanie zrealizowana m.in. dzięki pomocy finansowej jakiej Powiatowi Kolneńskiemu udzieliła Gmina Kolno. - Ta droga jest bardzo ważna i od dawna zabiegaliśmy o jej wyremontowanie - podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. -  Wniosek o dofinansowanie jej przebudowy złożył jeszcze poprzedni  Zarząd Powiatu Kolneńskiego i otrzymał wsparcie, dlatego na ostatniej sesji przedłożyłem Radzie Gminy Kolno projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu z przeznaczeniem na ten cel i uchwała została podjęta jednogłośnie.

Czytaj więcej:

Każda z siedmiu szkół podstawowych z gminy Kolno otrzyma po 14 tys. zł w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” . Gmina Kolno znalazła się w gronie 55 organów prowadzących szkoły w województwie podlaskim do których trafi to wsparcie. Kwalifikacji wniosków dokonał zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego.  – W trosce o jak najlepszą ofertę edukacyjną dla uczniów i możliwości rozwoju dla nauczycieli ubiegamy się nie tylko o dofinansowanie unijne, ale skutecznie sięgamy też po wsparcie w ramach rządowych programów – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: Jazzowe nutki z Lachowa

W dniach 17-18 maja odbył się w Warszawie VII Międzynarodowy Konkurs Piosenki Jazzowej  Magnolia 2019, organizowany  przez Fundację Diamentowy Głos.  

Czytaj więcej: Konkurs

Do 31 maja można skladać wnioski na konkurs pt. Rolniczki motorem innowacji w Polsce" organizowany przez Podlaską Izbę Rolniczą.  Celem Konkursu jest promowanie roli kobiet na obszarach wiejskich oraz docenienie wielu innowacyjnych działań stosowanych przez nie w rolnictwie, które mają wpływ na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach. Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Nagorda za I miejsce to 1 000,00 zł. Więcej szczegółów, regulamin oraz załączniki do regulaminu konkursu dostępne są TUTAJ

Czytaj więcej: Zaproszenie dla przedsiębiorców

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rusza z drugą edycją cyklu konferencji dla przedsiębiorców „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”. Podczas konferencji przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS i wiele innych zmian dla firm, które w ostatnim czasie weszły w życie.

Już teraz można zapisać się na konferencję: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/

22 maja br. konferencja z cyklu „Prawo do przedsiębiorczości” będzie miała miejsce w Białymstoku.

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym  „Polska smakuje”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny. Celem Konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.

Czytaj więcej: Teatr Maska z Krakowa w gminie Kolno

13 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zaprosiła aktorów z Teatru Maska z Krakowa do SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie i do siedziby GBP w Czerwonem. Odbiorcami sztuki teatralnej promującej bibliotekę, książkę i czytelnictwo, byli uczniowie szkół podstawowych z Borkowa, Czerwonego, Janowa i Wykowa.

Czytaj więcej: Centrum Kultury Gminy Kolno zaprasza na warsztaty

W ramach projektu pt. "Aktywnie - Kulturalnie - Twórczo" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle zaprasza na warsztaty teatralne, muralowe i wycinankarskie. Oferta skierowana jest do młodzieży. Zapisy przyjmowane są w świetlicy CKGK w Koźle do 18 maja. Zapraszamy!

Czytaj więcej: Gmina Kolno z dofinansowaniem na edukacyjny projekt

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Czerwonem, Lachowie i Zabielu będą miały dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości, plastyki i muzyki w ramach projektu " Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno". Blisko 76 tys. zł dofinansowania na jego realizację przyznał Gminie Kolno 14 maja br. Zarząd Województwa Podlaskiego. - To już kolejny edukacyjny projekt z unijnym dofinansowaniem skierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych dzięki któremu tworzymy ofertę mającą na celu ich wszechstronny rozwój – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że posiada środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na realizację staży w ramach projektu "Od bezrobocia do zatrudnienia (V)" realizowanego w ramach Działania 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy - projekty pozakonkursowe RPO WP 2014 - 2020.

Uczestnikami mogą być tylko osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy) powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu (86) 278 - 95 - 33 (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej), (86) 278 - 95 - 42 lub (86) 278 - 95 - 22 (organizacja staży)

Czytaj więcej: Ważna informacja dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich już mogą składać wnioski o pomoc finansową.  Taką możliwość daje im rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia br., które weszło w życie 7 maja.