Czytaj więcej: Informacja

Wójt Gminy Kolno wypełniając postanowienia  § 3 ust. 1, pkt 4 umowy nr 8/2019 z dnia  4 kwietnia 2019r zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą podlaskim z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty  a Gminą Kolno w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. – niniejszym informuje, iż wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” otrzymali:

- Gimnazjum w Lachowie w wysokości 2480,00zł (słownie  dwa tysiące czterysta  osiemdziesiąt zł).

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Kolno w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół...

Zarządzenie nr 49/19 Wójta Gminy Kolno z dnia 01.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkól podstawowych.

Czytaj więcej: Małżeństwa na medal!

Po raz pierwszy Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno  wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę parom z gminy Kolno. Uroczystość odbyła się 29 marca w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem. – Gratuluje Państwu tak wspaniałego jubileuszu – mówił wójt Józef Wiśniewski, który podkreślał, że budowanie dobrych i trwałych relacji między małżonkami jest fundamentem rodziny.

Czytaj więcej: XI Konkurs Recytatorski

40 reprezentantów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Kolno wystąpiło 27 marca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem podczas XI Edycji Konkursu Recytatorskiego „Poezja Brzechwy i Tuwima”.

         Mali recytatorzy byli znakomicie przygotowani. Zachwycili publiczność wdzięczną interpretacją „Bambo”, „Okularów”, „Kwoki”, czy „Kaczki dziwaczki”. Komisja konkursowa w składzie: Kazimierz Edward Koter – instruktor teatralny Centrum Kultury Gminy Kolno, Bożena Kowalewska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, Marzena Góralczyk – bibliotekarz Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock stanęła przed trudnym zadaniem, by spośród recytatorów wyłonić zwycięzców.

 Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:

Pięciolatki

 1. Maja Pietruszka - SP Zabiele
 2. Piotr Najda - SP Zabiele

3.Zuzanna  Burzyńska - SP Czerwone

Wyróżnienie: Eliza Niedźwiecka - SP Zaskrodzie

Sześciolatki

 1. Dominika Grzech - SP Zabiele
 2. Adam Paliwoda - SP Zabiele
 3. Piotr Terepka - SP Zaskrodzie

Wyróżnienie: Paulina Darmetko - SP Borkowo, Diana Paliwoda - SP Zabiele

Klasa I

 1. Amelia Rydzewska - SP Czerwone
 2. Anna Skrodzka - SP Wykowo
 3. Karolina Piwowarska - SP Czerwone

Wyróżnienie: Zuzanna Cempa - SP Janowo, Antoni Chrostowski - SP Lachowo

         Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy podziękowania.  Fundatorem nagród ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok był Józef Bogdan Wiśniewski - wójt gminy Kolno, za co serdecznie dziękujemy. Organizatorzy dziękują rodzicom oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu.

 Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

Więcej zdjęć TUTAJ

GBP w Czerwonem

Czytaj więcej: Dziś obradowała Rada Gminy Kolno

W trakcie VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno radni podjęli siedem uchwał i przyjęli dwa sprawozdania. Sesja odbyła się 28 marca w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.

Czytaj więcej: Informacje o odrze

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kolnie przekazuje informacje o odrze

Czytaj więcej: Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kolno

  Zawiadamiam, że   28 marca  2019 r. o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbędzie się VI zwyczajna sesja rady Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Klub Seniora w Janowie zaprasza

Członkowie Klub Seniora w Janowie  właśnie przygotowują się do przedświątecznych kiermaszy. Chcą nie tylko zaprezentować swoją twórczość, ale też wesprzeć Parafię pw. NSJ w Łosewie. Jeśli szukacie palmy wielkanocnej, świątecznych kurczaczków, koszyczków, czy pisanek warto odwiedzić Seniorów w Klubie w Janowie, albo wybrać się na zaplanowane kiermasze. 

Czytaj więcej: MODUŁ II PROGRAMU „ AKTYWNY SAMORZĄD” FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON - 2019

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

Celem Modułu II jest poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;

Czytaj więcej: Ważna informacja dla organizacji pozarządowych

Do 31 marca organizacje pozarządowe są zobowiązane do wypełnienia formularza CIT-8 i przesłania go do Urzędu Skarbowego. W tym roku trzeba to zrobić w formie elektronicznej. Więcej informacji TUTAJ oraz film z instrukcją TUTAJ

Roczne sprawozdanie finansowe w tym roku organizacje pozarządowe również składać muszą w formie elektronicznej - więcej informacji TUTAJ