Czytaj więcej: Dzień Kobiet w Zabielu

Wójt Gminy Kolno, Centrum Kultury Gminy Kolno i OSP Zabiele serdecznie zapraszają na koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 3 marca 2019 r. o godz. 19.00 w świetlicy CKGK w Zabielu.

Czytaj więcej: Grypa  sezonowa – chroń siebie i innych

W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od września do kwietnia następnego roku, przy czym ich szczyt przypada między styczniem a marcem. Sporadyczne zachorowania mogą też występować w miesiącach letnich z powodu zawleczenia  zakażenia z terenu, gdzie aktualnie trwa sezon epidemiczny grypy. W zależności od sezonu rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.  Grypa to zespół objawów klinicznych związany z ostrym zakażeniem układu oddechowego przez wirusa grypy. Jest chorobą zakaźną przenoszącą się drogą kropelkową, a czasami także przez kontakt ze skażoną powierzchnią.

Czytaj więcej: Bieg Tropem Wilczym coraz bliżej

Przypominamy o zapisach na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, który odbędzie się w Koźle 3 marca. Długość trasy Biegu Honorowego wynosi 1963 m. Trasa Biegu Honorowego oraz biegów towarzyszących o długości 5 km dla kobiet i mężczyzn zostanie wytyczona po ulicach miejscowości Kozioł. Organizatorzy przewidują też organizację biegu dla dzieci do lat 8 na dystansie 1963 cm. Każda osoba, która chce wziąć udział w biegu jest zobowiązana do wypełnienia i dostarczenia w dniu Biegu organizatorowi uzupełnionego oświadczenia (w załączniku). Zapisy na bieg prowadzone są w systemie elektronicznym do 24 lutego  - TUTAJ

Czytaj więcej: Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 37/19
Wójta Gminy Kolno

z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok

Czytaj więcej: Centrum Kultury Gminy Kolno z nowym dyrektorem

Iza Murawska od poniedziałku 18 lutego br. pełni obowiązki dyrektora Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle. Zmiana na tym stanowisku była konieczna ponieważ dotychczasowy dyrektor CKGK pan  Marcin Sekściński objął funkcję zastępcy dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży.

Czytaj więcej: PSZOK w Czerwonem już działa

Po piątkowej ( 15 lutego) sesji Rady Gminy Kolno radni i sołtysi, na zaproszenie Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno, zwiedzili gminny Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych w Czerwonem. Instalacja wybudowana i wyposażona dzięki unijnemu dofinansowaniu funkcjonuje od stycznia br. -  Jak Państwo widzicie to miejsce jest bardzo dobrze przygotowane do przyjmowania określonych odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy – mówił radnym i sołtysom Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Dla ich komfortu PSZOK w Czerwonem jest czynny aż przez  sześć dni w tygodniu.  

Czytaj więcej: V sesja Rady Gminy Kolno

15 lutego odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno. Zanim radni przystąpili do głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał głos zabrał ppłk Mieczysław Gurgielewicz, zastępca dowódcy 1 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Białymstoku, który przedstawił informację dotyczącą Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie podlaskim i zachęcał do wstąpienia w szeregi tej formacji.

Czytaj więcej: Twój e-PIT

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku informuje o nowej usłudze Twój e-PIT w której zeznanie roczne PIT zostanie automatycznie przygotowane i udostępnione podatnikowi przez system, na podstawie danych będących w posiadaniu administracji skarbowej. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej. Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 rok, przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbnowego - zeznanie będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie wszystkim podatnikom, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT 38. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl Więcej informacji TUTAJ

Czytaj więcej: Strażacy ochotnicy podsumowują 2018 rok

W gminie Kolno ruszyła kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych.  Strażacy ochotnicy podsumowują rok 2018, udzielają absolutorium zarządowi danej OSP oraz omawiają plany na bieżący rok.  Jako pierwsza w tym roku tego typu spotkanie zorganizowała jednostka OSP w Starym Gromadzynie. 8 lutego zebranie sprawozdawcze mieli strażacy OSP Zabiele. W obu uczestniczył wójt Józef Bogdan Wiśniewski. – To bardzo owocne spotkania. Są one najlepszym momentem do podziękowań druhom i druhnom za ich służbę oraz do dyskusji na temat kondycji danej jednostki i planów na przyszłość – podkreśla wójt Józef Wiśniewski. – Atmosfera zebrania bardzo często odzwierciedla poziom zaangażowania i aktywności zarządu i członków OSP.

Czytaj więcej: Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kolnie

Osoby pokrzywdzone przestępstwem, członkowie ich rodzin, a także świadkowie i osoby im najbliższe mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który funkcjonuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie przy ul. Sienkieiwcza 5.

Czytaj więcej: Nasi druhowie i druhny zdali egzaminy. Gratulujemy!

18 członków OSP z gminy Kolno 6 lutego zakończyło kurs podstawowy szeregowych OSP. Druhowie i 4 druhny szkolili się od 15 stycznia. Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do wykonywania czynności ratowniczo-gaśniczych w ramach pełnienia podstawowych funkcji w zastępie.