Czytaj więcej: Zaproszenie na podsumowanie projektu

18 lipca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbędzie się świętowanie projektu "Szlakiem podlaskich smaków". Początek o godz. 10.00. Zapraszamy!

Czytaj więcej: Zaproszenie na podsumowanie projektu

Czytaj więcej: Wójt Gminy Kolno w zarządzie Łomżyńskiego Forum Samorządowego

10 lipca br. doszło do zmian we władzach Łomżyńskiego Forum Samorządowego do którego należy Gmina Kolno. Nowym prezesem stowarzyszenia został pan Lech Szabłowski, starosta łomżyński. Do zarządu stowarzyszenia wybrany został m.in. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.  – To wyjątkowe stowarzyszenie skupiające miasta i gminy  z czterech powiatów już pokazało, że potrafi być skuteczne w realizacji np. projektów związanych z przedsiębiorczością, za co należą się podziękowania dotychczasowym władzom stowarzyszenia  - mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. -  Dziękując delegatom za poparcie mogę zapewnić, że jako członek zarządu dołożę wszelkich starań, by rzetelnie pracować na rzecz dalszego rozwoju i prężnej działalności Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

Więcej informacji TUTAJ

Czytaj więcej: Apel Prezesa KRUS

Apel Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pani dr Aleksandry Hadzik skierowany do rolników

Czytaj więcej: Nasze Koła Gospodyń Wiejskich mają moc!

Gmina Kolno może się poszczycić tym, że na jej terenie funkcjonuje dziesięć Kół  Gospodyń Wiejskich. Wielu z Was zapewne już słyszało o ich aktywności. Niektóre mają za sobą lata doświadczeń w działaniu, inne dopiero zaczynają . – Wszystkie są dla nas bardzo cenne, bo swoją aktywnością ubogacają  ofertę kulturalną, edukacyjną czy sportową skierowaną do mieszkańców i promują Gminę Kolno  – podkreśla Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Ostatnie sukcesy naszych KGW to dotacja zdobyta przez KGW Zaskrodzie na projekt „Sportowa Gmina Kolno – Turniej wsi” i nagroda dla  KGW Borkowo za sibrzaki przyznana przez jury XIX regionalnej edycji konkursu  Nasze Kulinarne Dziedzictwo  - obu Kołom składam serdeczne gratulacje!

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie o liście kandydatów zgłoszonych na członków Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej

mt_ignore

Czytaj więcej: Obchody 75 rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym

Obchody bitwy pod Piasutnem Żelaznym to nieczęsty przykład  uroczystości, którą w porozumieniu organizują stowarzyszenie i dwie gminy z różnych powiatów.  Od kilku już lat Gmina Kolno, Gmina Zbójna, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie oraz parafie w Łosewie i Dobrym Lesie czczą pamięć młodych żołnierzy AK poległych w walce z Niemcami.  Uroczystości z okazji 75. rocznicy bitwy były szczególne nie tylko ze względu na poświęcenie odnowionej mogiły żołnierzy, ale też z uwagi na liczbę uczestników.

Czytaj więcej: Druga umowa na wsparcie z Programu odnowy wsi województwa podlaskiego podpisana

15 tys. zł na wsparcie zespołów Czerwieniacy , Borkowiacy i Zabielanki otrzyma Gmina Kolno w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego. – Nasz projekt znalazł się w gronie dwunastu dodatkowych projektów na które zostały przyznane pieniądze dzięki temu, że władze województwa  zwiększył kwotę zarezerwowaną na realizację tego programu w budżecie województwa – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. –Cieszy nas to, że samorząd województwa dostrzega potrzeby sołectw i aktywnych grup, bo takie wsparcie jest niezmiernie potrzebne.  

Czytaj więcej: Koncert nad Pisą

Na plenerowej scenie w Koźle wystąpił kwartet Alla Breve z Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży oraz soliści: Jacek Szymański - tenor i Anna Osior - sopran. Koncert z cyklu "Muzyka na fali" zorganizowany był w ramach projektu "Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno". – To już kolejna edycja tego niezwykłego muzycznego wydarzenia, które organizowane jest w ramach projektów z unijnym dofinansowaniem – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Z roku na rok przybywa chętnych do udziału w  koncercie.

Czytaj więcej: Gminne zawody sportowo - pożarnicze w Zaskrodziu

Drużyny ze wszystkich gminnych jednostek OSP typu S stawiły się do udziału w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, które odbyły się 30 czerwca w Zaskrodziu.  Rywalizacja była zacięta, ale obowiązywała zasada Fair play. W zawodach rywalizowały drużyny męskie, kobiece i młodzieżowe. – Jestem bardzo zadowolony zarówno z frekwencji jak i postawy naszych strażaków ochotników. Cieszy szczególnie udział aż pięciu drużyn młodzieżowych - mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Dziękuję wszystkim za udział i panu Antoniemu Lewandowskiemu, komendantowi M-G ZOSP w Kolnie za profesjonalną organizację zawodów.  List do uczestników zawodów wystosował Jarosław Zieliński, wiceminister MSWiA.

Czytaj więcej: Kino plenerowe w Zaskrodziu i Janowie - zapraszamy!

Wójt Gminy Kolno i Centrum Kultury Gminy Kolno zapraszają na plenerowe pokazy filmów w Zaskrodziu i Janowie w ramach akcji Letnie Kino Nadziei. W tym roku seanse odbęda się:

- 3 lipca (środa) w Zaskrodziu na placu przy świetlicy wiejskiej - film " Kumple z dżungli"

- 4 lipca (czwartek) w Janowie na placu przy pomniku - film "Historia Marii".

Organizatorzy zapewniają leżaki.Początek seansu o godz. 21.00.  Wstęp wolny. Zapraszamy!

mt_ignoreCzytaj więcej: Kino plenerowe w Zaskrodziu i Janowie - zapraszamy!

 

Czytaj więcej: Wsparcie dla szpitala w Kolnie

10 tys. zł na dwa łóżka szpitalne przekaże Gmina Kolno Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy Kolno 26 czerwca.