Czytaj więcej: Z XI sesji Rady Gminy Kolno

W trakcie XI sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 29 października w Czerwonem radni podjęli sześć uchwał oraz zapoznali się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kolno z prac między sesjami oraz z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Czytaj więcej: Dodatkowe środki PFRON w roku 2019

W związku ze zwiększeniem wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , m. in. rehabilitację społeczną  (w wysokości 18 950 zł) zapraszamy zainteresowane osoby niepełnosprawne do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, szczególnie w zakresie:

Czytaj więcej: Nowe wyposażenie dla OSP Kumelsk i OSP Wykowo

Po 8 kompletów strażackich ubrań specjalnych i butów gumowych specjalnych oraz po dwa hełmy strażackie otrzymali druhowie z jednostek OSP Wykowo i OSP Kumelsk. Zakup wyposażenia był możliwy dzięki dofinansowaniu w kwocie 20 tys. zł, które Gmina Kolno otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. – Jesteśmy wdzięczni, że nasz wniosek o wsparcie został pozytywnie rozpatrzony i Gmina Kolno znalazła się w gronie ośmiu gmin z województwa podlaskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu Przeciwdziałanie i likwidacja zagrożeń środowiska – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Wciąż aktywnie szukamy źródeł  dofinansowania, a naszym celem jest nie tylko wyposażanie gminnych jednostek w sprzęt, który wpływa na efektywność podejmowanych działań, ale też troska o bezpieczeństwo strażaków ochotników podczas akcji.

Czytaj więcej: Uroczystość oddania do użytku wyremontowanej świetlicy w Wincencie

Po latach oczekiwań mieszkańcy Wincenty już mogą korzystać z wyremontowanego budynku dawnej remizy OSP. Dziś to piękna świetlica, która ma szansę stać się wizytówką Gminy Kolno.  - Mam nadzieję, że nigdy nie straciliście wiary w to, że remont tego budynku zostanie przeprowadzony – powiedział w trakcie uroczystości  Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Dziś to od Was w dużej mierze zależy, jak ten obiekt będzie wykorzystywany.

Czytaj więcej: XI Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”

W środę 23 października w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyła się XI Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”. Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Wójt Gminy Kolno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lachowo

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Kolno

Zarządzenie nr 127/19 Wójta Gminy Kolno z dnia 23 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" zobacz TUTAJ

Czytaj więcej: Turnus Sportowy z Elementami Pierwszej Pomocy

Turnus Sportowy z Elementami Pierwszej Pomocy to przedsięwzięcie, w którym młodzież mogła nie tylko zaprezentować swoje umiejętności sportowe, ale również wykazać się znajomością pierwszej pomocy. W tegorocznych zawodach udział wzięło 35 drużyn, czyli 105 zawodników.

Czytaj więcej: Wiersze o jesieni w interpretacji osób dorosłych

W minioną niedzielę w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie dorośli z terenu gminy Kolno recytowali wiersze o tematyce jesiennej. Na konkurs zgłosiło się 14 recytatorów. Organizatorzy starali się wprowadzić luźną, przyjazną atmosferę, by podczas występów recytatorzy nie czuli się skrepowani, lecz dobrze się  bawili. Poziom prezentacji był wysoki, a uczestnicy byli dobrze przygotowani.

Czytaj więcej: Zdobyli pierwsze miejsca w czterech kategoriach. Gratulujemy!

Anna Terepka w kategorii Gospodyni Roku 2019, Beata Kuliś Nalewajek sołtys miejscowości Tyszki - Łabno w kategorii Sołtys Roku 2019, Jerzy Samul sołtys Janowa w kategorii Sołectwo Roku 2019 i Dariusz Olszak właściciel Agroturystyki "U Darka" w Niskowiźnie w kategorii Gospodarstwo Agroturystyczne Roku 2019 - odebrali 17 października w Białymstoku dyplomy i medale zaświadczające o zdobyciu tytułu laureata powiatowego w plebiscycie Agro 2019 zorganizowanym przez Gazetę Współczesną i Kurier Poranny. Uroczysta gala odbyła się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Na sześć kategorii aż w czterech pierwsze miejsca w powiecie kolneńskim zdobyli przedstawiciele gminy Kolno. Gratulujemy!

Czytaj więcej: KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o możliwości skorzystania z rehabilitacji leczniczej.