Czytaj więcej: Gmina Kolno i Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie zapraszają do udziału w projekcie

   Do 31 stycznia 2019r. trwa rekrutacja do udziału w projekcie "Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno". Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących teren gminy Kolno - uczniów szkoły podstawowej kl. VII-VIII i III Gimnazjum wraz z ich rodzicami oraz do nauczycieli.

Czytaj więcej: Konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Józef Bogdan Wiśniewski, wojt gminy Kolno uczestniczył w konsultacjach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, która odbyła się 10 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. O tym ważnym dokumencie mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa podlaskiego i Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego. Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ

Czytaj więcej: Ważna informacja dla producentów bydła

Uwaga Producenci bydła!!!!

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w odniesieniu do bydła należy złożyć wniosek w ARIMR  w Kolnie o wydanie dokumentu zawierającego informacje o DJP bydła, w ostatnim dniu każdego  miesiąca roku 2018.

Ten dokument wraz z fakturami zakupu oleju napędowego należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku za 2019 rok.

Czytaj więcej: Pierwszy w naszej gminie edukacyjny projekt w partnerstwie z uczelnią wyższą

Takiego edukacyjnego projektu jeszcze w Gminie Kolno nie było. Dzięki partnerstwu z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz  3 gimnazjów będą mieli szansę na odkrycie i wzmacnianie swoich talentów oraz rozwój kompetencji kluczowych. Ważne jest to, że po raz pierwszy w ramach projektu opracowany zostanie program warsztatów skierowany właśnie do tych konkretnych uczniów. Dodatkową atrakcją będą m.in. zielone szkoły na terenie kampusu WSM w Warszawie.  – To pierwszy edukacyjny projekt dla naszych uczniów realizowany w partnerstwie z uczelnią wyższą – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Jestem przekonany, że to wyjątkowe doświadczenie wzbogaci i wzmocni naszych uczniów.

Czytaj więcej: Poszukiwacze zaginionych smaków

Realizacja ubiegłorocznego projektu „Tu moje miejsce, tu jest mój dom”  tak spodobała się młodzieży z Czerwonego i okolic, że na jego podsumowaniu  mieli już gotowy plan na kolejne przedsięwzięcie.  Dla nas bibliotekarzy był  to sygnał dający siłę i napęd do działania, w wyniku czego,  po raz kolejny otrzymaliśmy dotację z Programu PAFW- Równać Szanse.

Czytaj więcej: Świąteczne życzenia Wójta Gminy Kolno

Świąteczne życzenia Wójta Gminy Kolno, Józefa Bogdana Wiśniewskiego - WIDEO

Czytaj więcej: Świąteczne życzenia

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno,

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy
serdecznej atmosfery w trakcie świątecznych spotkań
i niech radość z Bożego Narodzenia
pozostanie w naszych sercach jak najdłużej.
Żegnając rok jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę w Nowy 2019 Rok wejdźmy z optymizmem
i wiarą że przed nami wiele dobrych dni
w pokoju, zdrowiu i pomyślności

Czytaj więcej: Z drugiej sesji Rady Gminy Kolno

W trakcie II sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 30 listopada 2018 r. w Czerwonem  radni zdecydowali m.in. o składach komisji stałych, wynagrodzeniu Wójta Gminy Kolno i dietach dla radnych.  Radni podjęli też uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Czytaj więcej: Medal dla Wójta Gminy Kolno

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno z rąk płk Zbigniewa Redziaka,  Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku odebrał  brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Okazją do wręczenia odznaczenia nadawanego przez Ministra Obrony Narodowej była uroczystość   w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łomży zorganizowana  z okazji 100 rocznicy jej powstania.

Czytaj więcej: „Pomagamy dzieciom z Kamerunu”

W prostocie ukryte jest piękno, które płynie prosto z serca.  Akcja pt. „Kartka z misja” na dobre zagościła w naszych gorejących sercach. Bezinteresowne zaangażowanie dzieci i dorosłych sprawia, że człowiek wierzy w DUCHA ŚWIĄT.