Czytaj więcej: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH I półrocze 2018 r.

 SELEKTYWNE (worki foliowe):

  • niebieskie – papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury
  • zielone – szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
  • żółte – metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

BIODEGRADOWALNE (worki brązowe) - odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

ZMIESZANE (pojemnik – minimalna pojemność 120 l) – odpady komunalne, które nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

GABARYTY -  meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Czytaj więcej: Nowa segregacja odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno!

W nowym roku zaczynamy segregować odpady do czterech worków w następujących kolorach:

Czytaj więcej: Zaproszenie dla przedsiębiorców

Wójt Gminy Kolno serdecznie zaprasza przedsiębiorców z gminy Kolno do udziału w I Forum Gospodarczym Subregionu Łomzyńskiego, które odbędzie się w dniach 19 - 20 października w Łomży w auli 315 na III piętrze Państwowej wyższej Szkoły Informatyki i Przesiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14.

Czytaj więcej: Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w konferencji

W związku z realizacją projektu pt. "Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaski i wiarygodny partner w biznesie" w ramach środków Ministra Spraw Zagranicznych. Wójt Gminy Kolno zaprasza chętnych przedsiębiorców z naszej gminy do zaprezentowania stoiska własnej firmy w trakcie konferencji „Międzynarodowe Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego”, która odbędzie się w Łomży w dniach 19 – 20 października 2017 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej: Zaproszenie na konferencję

11 maja br. w Łomży odbędzie się III konferencja pt.: „Przedsiębiorcza Łomża – otwarta na rozwój”,  podczas której zaprezentowana zostanie strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz jej wpływ na rozwój Łomży, subregionu łomżyńskiego i województwa. Gościem honorowym będzie Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. Konferencja odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, w Łomży przy ul. Akademickiej 1 o godzinie 11.00.

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kolno na lata 2015 - 2020 to najnowszy wdrożony dokument omawiający nie tylko potencjał naszej gminy, ale też kierunki jej rozwoju w kilku najistotniejszych obszarach. Dokument dostępny jest TUTAJ

Czytaj więcej: Ostrzeżenie przed opłatami

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna. Więcej TUTAJ

 

Zakładanie i prowadzenie, zawieszanie i wznawianie, zamykanie i wykreślanie działalności gospodarczej wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ewidencja działa od 1 lipca 2011 r. na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpis do Ewidencji lub wszelkie zmiany we wpisie odbywają się na wniosek przedsiębiorcy. Rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna! Szczegółowe informacje oraz stosowne wnioski i instrukcje ich wypełniania dostępne są na stronie internetowej CEIDG TUTAJ

W Urzędzie Gminy Kolno sprawami związanymi m.in. z działalnością gospodarczą zajmuje się Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego:

 

inspektor Krzysztof Murawski, pok. nr 216, tel. 86 278 91 35