Czytaj więcej: Dotacja na zadanie:  Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności...

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Kolno dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.8. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  informujemy,  o możliwości składania wniosków przez rolników na  dofinansowanie zbierania oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Czytaj więcej: Umowy na przebudowę dróg w Brzózkach i Tyszkach Wądołowo podpisane

Dwie umowy na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Brzózki i Tyszki  Wądołowo podpisał 5 listopada  z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Obie inwestycje zrealizowane zostaną  przy wsparciu, które gmina Kolno pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych. – O pieniądze na drogi aplikujemy gdzie tylko jest to możliwe, dzięki temu w ostatnich latach mogliśmy przebudować ich tak wiele    – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Inwestycje w ramach dziś podpisanych umów  będą pierwszymi w naszej gminie współfinansowanymi z Funduszu Dróg Samorządowych, ale mam nadzieję, że nie ostatnimi. Właśnie czekamy na rozpatrzenie kolejnych naszych wniosków dotyczących przebudowy dróg w sześciu miejscowościach i mam nadzieję, że zostaną ocenione pozytywnie.    

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Wójt Gminy Kolno informuje o możliwości przystąpienia do programu grantowego dotyczącego budowy instalacji OZE dla mieszkańców gminy Kolno (nie prowadzących działalności gospodarczej) w ramach działania 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii).

Czytaj więcej: Gmina Kolno świętowała 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Punktualnie o godz. 12.00 wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu” rozpoczęły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem. Sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej wypełniona była po brzegi.

Czytaj więcej: Zapraszamy na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Kolno zaprasza mieszkańców Zabiela do udział u w konsultacjach społecznych, których celem jest poznanie ich opinii w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zabiele. Konsultacje społeczne w formie otwartego spotkania z mieszkańcami odbędą się w poniedziałek 18 listopada o godz. 11.00 w świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu.

Czytaj więcej: Dzięki dotacjom Gmina Kolno wyposaża jednostki OSP

Druhowie z OSP Czerwone, OSP Kumelsk i OSP Wykowo odebrali już wyposażenie zakupione dzięki dotacji z Województwa Podlaskiego. Gmina Kolno otrzymała na ten cel 10 tys. zł. Nowy sprzęt przekazali strażakom ochotnikom Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno i Antoni Lewandowski komendant M-G OSP w Kolnie. – To kolejne wsparcie dla gminnych  jednostek OSP w bieżącym roku – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Trzeba przyznać, że pod tym względem to był wyjątkowo dobry rok. W zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego, w tym m.in. nowego wozu, oraz umundurowania dla naszych jednostek zainwestowaliśmy ponad 919 tys. zł , z czego ponad 636 tys. zł to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.    

Czytaj więcej: Zapraszamy na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Wójt Gminy Kolno, Centrum Kultury Gminy Kolno i Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem zapraszają na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem. W tym roku rozpoczynamy od udziału w akcji "Niepodległa do hymnu" - dokładnie o godz. 12.00 na sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej  wspólnie zaśpiewamy hymn. Następnie uczniowie ze szkoły w Czerwonem wraz z zespołem Borkowiacy  przedstawią montaż słowno - muzyczny. O godz. 12.30 odbędzie się msza św. Po mszy św. delegacje złożą wieńce i zapalą znicze pod pomnikiem w Czerwonem. O godz,. 19.00 zapraszamy na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Czytaj więcej: Podsumowanie projektu „Etnogmina- renowacja i zakup kostiumów zespołów Gminy Kolno”

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle zakończyło realizację projektu pt. „Etnogmina- renowacja i zakup kostiumów zespołów Gminy Kolno” dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.

Czytaj więcej: Z XI sesji Rady Gminy Kolno

W trakcie XI sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 29 października w Czerwonem radni podjęli sześć uchwał oraz zapoznali się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kolno z prac między sesjami oraz z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Czytaj więcej: Dodatkowe środki PFRON w roku 2019

W związku ze zwiększeniem wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , m. in. rehabilitację społeczną  (w wysokości 18 950 zł) zapraszamy zainteresowane osoby niepełnosprawne do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, szczególnie w zakresie:

Czytaj więcej: Nowe wyposażenie dla OSP Kumelsk i OSP Wykowo

Po 8 kompletów strażackich ubrań specjalnych i butów gumowych specjalnych oraz po dwa hełmy strażackie otrzymali druhowie z jednostek OSP Wykowo i OSP Kumelsk. Zakup wyposażenia był możliwy dzięki dofinansowaniu w kwocie 20 tys. zł, które Gmina Kolno otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. – Jesteśmy wdzięczni, że nasz wniosek o wsparcie został pozytywnie rozpatrzony i Gmina Kolno znalazła się w gronie ośmiu gmin z województwa podlaskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu Przeciwdziałanie i likwidacja zagrożeń środowiska – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Wciąż aktywnie szukamy źródeł  dofinansowania, a naszym celem jest nie tylko wyposażanie gminnych jednostek w sprzęt, który wpływa na efektywność podejmowanych działań, ale też troska o bezpieczeństwo strażaków ochotników podczas akcji.