Czytaj więcej:

Przez trzy kolejne wtorki, począwszy od 11 kwietnia, uczennice klasy IIa gimnazjum sprzedawały upieczone przez siebie babeczki. Pieniądze ze sprzedaży tych słodkości zostaną przeznaczone na wsparcie Fundacji "Zwierzęca Polana", która pomaga chorym i niechcianym zwierzętom. Akcja pomocy obejmująca szereg działań prowadzona jest pod kierunkiem nauczycielek: Elżbiety Kalaty i Małgorzaty Dawid.

Czytaj więcej: Obowiązują nowe zasady szacowania szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Kolno informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,  właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Czytaj więcej: Inwestycje z funduszu sołeckiego na 2018 rok

Ruszyły prace przy realizacji inwestycji zaplanowanych na 2018 rok w ramach funduszu soleckiego. Jedną z pierwszych inwestycji była budowa zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Filipkach Małych. Obecnie pracownicy  Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno wykonują przebudowę chodnika w Zabielu i  budowę ogrodzenia placu gminnego w miejscowości Tyszki Łabno. W tym roku w budżecie Gminy Kolno środki wyodrębnione na fundusz sołecki to  561 790, 98 zł.

Czytaj więcej:  „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”

Od 1 listopada 2017 roku realizowany jest projekt pt. „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”, w którym udział bierze 15 bezrobotnych mieszkańców gminy Kolno.

Czytaj więcej: Zobacz film o mieszkańcu Zabiela odznaczonym Medalem Niepodległości

Powstał film o Józefie Modzelewskim z Zabiela, żołnierzu odznaczonym Medalem Niepodległości. To odpowiedź na konkurs  pt. „ Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenie Niepodległej”,  którego celem jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez zachęcanie  do poszukiwań w swoich miejscowościach osób odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości – zasłużonych w walce o niepodległość oraz odkrywanie ich historii.

Czytaj więcej: Z XXXV sesji Rady Gminy Kolno

Przyjęcie pięciu sprawozdań i podjęcie trzech uchwał – to efekt obrad  Rady Gminy Kolno z 17 kwietnia. W trakcie XXXV sesji , która odbyła się dziś w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem radni wysłuchali również informacji Wójta Gminy Kolno z prac między sesjami.

Czytaj więcej: Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie w Szepietowie już wkrótce

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na Wiosenne Targi Ogrodnicze Targi Pszczelarskie, które odbędą się 21-22 kwietnia 2018 roku.  Nasze Targi są idealną okazją do wiosennych zakupów ogrodniczych i sadowniczych na najbliższy sezon. Będzie możliwość zapoznania się z ofertami wielu wystawców, porównaniu cen i jakości produktów przez nich oferowanych oraz odmian roślin, które nas interesują.

Czytaj więcej: Informacja o kursie

Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego zaprasza zainteresowanych uzyskaniem uprawień z zakresu operatorów kombajnów zbożowych, kombajnów zielonkowych i pras wysokiego stopnia zgniotu do udziału w kursie 28 kwietnia 2018 r. godz. 10.00 w Ośrodku Kultury w BIAŁA PISKA ul. Wł. Sikorskiego 4. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w kursie na plakacie lub pod nr. tel.  58 683 76 12;    695 999 723;    517 856 236;

Czytaj więcej: Akcja

17 kwietnia w Szkole Podstawowej w Zabielu klasa IIa gimnazjum wręczała uczniom i nauczycielom wykonane przez siebie żonkile w ramach akcji "Żonkil" prowadzonej corocznie przez Muzeum Żydow Polskich "Polin". Ten gest miał upamiętnić 75 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W sali gimnastycznej szkoły został również wyświetlony udostępniony przez muzeum film pt. "Nie było żadnej nadziei" opowiadający o tragicznych losach powstańców.

Czytaj więcej: Drużyny z SP Wykowo i Gimnazjum w Zabielu najlepsze w powiecie!

Dziś w Szkole Podstawowej w Zabielu rozegrany został powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Trzy pierwsze miejsca w grupie szkół podstawowych zdobyły drużyny ze szkół z gminy Kolno. W kategorii gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zabiela. Indywidulanie najlepszymi zawodnikami okazali się Hubert Karwowski z SP w Wykowie oraz Dawid Kopacz, Gimnazjum w Zabielu. Gratulujemy!

Czytaj więcej: Nowa inwestycja drogowa

Umowę na przebudowę części drogi gminnej Kiełcze Kopki – Filipki Małe podpisał 12 kwietnia Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno z wykonawcą OPBM Olsztyńskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o. o.  z Olsztyna. – To będzie pierwsza w Gminie Kolno  droga wykonana z wykorzystaniem technologii stabilizacji gruntu– mówi wójt Józef Wiśniewski.  – W naszym regionie to nowość, ale w sąsiednim województwie jest wiele dróg przebudowanych w ten sposób, są bardzo  trwałe i tańsze niż drogi bitumiczne. Jeśli ta metoda sprawdzi się też u nas będziemy mogli  modernizować jeszcze więcej kilometrów gminnych dróg.