Warning: getimagesize(images/artykuly/2017/e46765211cd2c13fece164903fcdc6d.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /Gminakolno/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(images/artykuly/2017/e46765211cd2c13fece164903fcdc6d.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /Gminakolno/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
Czytaj więcej: Biblioteka w Czerwonem nagrodzona

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała I miejsce w wojewódzkim konkursie zorganizowanym przez Książnicę Podlaską w Białymstoku, pn. „Ślady sławnych Polaków - jubilaci 2017 roku w bibliotekach”. Należało zgłosić ciekawe inicjatywy podejmowane przez biblioteki województwa podlaskiego akcentujące jubilatów 2017 roku, z uwzględnieniem działań zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.

Czytaj więcej: Dorośli i młodzież pisali test wiedzy o gminie Kolno

18 października w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, w kategorii uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, odbył się konkurs wiedzy „Moja mała ojczyzna – gmina Kolno” przeprowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” , Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem i Centrum Kultury Gminy Kolno.

Czytaj więcej:

REKRUTACJA MŁODZIEŻY w wieku 18-24 lata do udziału w projekcie „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA”

Z A P R A S Z A M Y  !

Czytaj więcej: Ważna informacja dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże

przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do

utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za

miesiąc poprzedni. Więcej informacji TUTAJ

Czytaj więcej: Nagrody dla najlepszych

Pani Jadwiga Filipkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie, pani Monika Bągart, nauczycielka SP w Lachowie oraz Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odebrali dziś z rąk wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego nagrody w uznaniu osiągnięć w obszarze zarządzania szkołą oraz nauczania. W spotkaniu, które odbyło się w gabinecie Wójta Gminy Kolno uczestniczył również pan Stanisław Szymańczyk, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom i dyrektorom szkół gminnych przyznawane są co roku. Wyróżnionym srdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze podziękowania za codzienną pracę z uczniami ze szkół w gminie Kolno. Edukując i wychowując każde dziecko wyposażacie je w niezbędny zestaw wiedzy, umiejętności i sprawności, dzięki któremu będzie ono potrafiło funkcjonować w świecie i wśród ludzi. To niezwykły przywilej i zobowiązanie, móc wykonywać taką pracę, wypełniać powołanie. Doceniam i szanuję Wasz trud i dziękuję za ten wyjątkowy dar - wykształcenie, którym obdarzacie nasze dzieci oraz życzę, by wykonywanie służbowych obowiązków było nie tylko realizowaniem podstaw programowych, ale pasją i przyjemnością rozbudzania w uczniach ciekawości świata i wiary we własne możliwości. Tego, czego się od Was nauczą, nikt im nigdy nie zabierze, a Wasz wysiłek i oddane serce w każdym z nich pozostawi niezatarty ślad.

Jeszcze raz wszystkim Państwu życzę satysfakcji z pracy, realizacji zamierzonych celów oraz zdrowia i sukcesów w życiu osobistym.

Z poważaniem

Józef Bogdan Wiśniewski,
Wójt Gminy Kolno

 

źródło obrazka: freepik.com

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/artykuly/2017/e46765211cd2c13fece164903fcdc6d.jpg'
There was a problem loading image 'images/artykuly/2017/e46765211cd2c13fece164903fcdc6d.jpg'
Czytaj więcej: Kolejna dotacja dla Centrum Kultury Gminy Kolno

Centrum Kultury Gminy Kolno znalazło się w wąskim gronie beneficjentów programu Kultura – Interwencje 2017. Edycja jesienna. Narodowe Centrum Kultury rozpatrzyło 482 wnioski, z czego dofinansowanie przyznano tylko 28 podmiotom na łączna kwotę 1 mln zł. Centrum Kultury Gminy Kolno otrzyma 31 tys. zł na realizację zadania pt. „Muzyczne Barwy Podlasia”.

Czytaj więcej: Fundusz sołecki w Waszkach i Filipkach Małych

Utwardzanie poboczy drogi gminnej w Waszkach i remont remizy w Filipkach Małych to jedne z ostatnich inwestycji realizowanych w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej: Uwaga zmiana terminu konkursu!

Przychylając się prośbom zainteresowanych, zmianie ulegnie termin konkursu wiedzy "Moja mała ojczyzna – gmina Kolno" w kategorii II: młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Konkurs odbędzie się 15 października 2017 r. o godz. 14:00 (niedziela) w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem. W związku z tym zgłoszenia do udziału w konkursie należy złożyć do 13 października (piątek). Termin konkursu dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych pozostaje bez zmian.

Organizatorzy

Czytaj więcej: I Turniej Wsi Gminy Kolno

Cztery drużyny rywalizowały w I Turnieju Wsi Gminy Kolno w minioną niedzielę w Lachowie. Impreza odbyła się w dzięki dofinansowaniu, jakie zespół Magnum Noli uzyskał w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Kultury Gminy Kolno - realizatora projektu dotowanego z Narodowego Centrum Kultury. To jeden z czterech kulturalnych projektów, które w naszej gminie zostaną zrealizowane dzięki projektowi CKGK.Do rywalizacji stanęły drużyny z Bialik, Borkowa, Kumelska i Lachowa.

Czytaj więcej: Czas na konsultacje

Zgodnie z Zarządzeniem nr 345/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 6 października 2017 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie na 2018 r." zapraszamy organizacje pozarządowe do wyrażenia uwag i opinii na temat projektu Programu.