Czytaj więcej: Z XXXI sesji Rady Gminy Kolno

W trakcie XXXI sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 29 listopada br. w Czerwonem radni podjęli sześć uchwał. Zanim radni rozpoczęli głosowania nad poszczególnymi uchwałami wójt Józef Wiśniewski przedstawił zgromadzonym na sesji informację z prac między sesjami.

Czytaj więcej: Znamy najlepszych w turnieju siatkówki szkół podstawowych

W sobotę , 25 listopada rozegrano turniej siatkówki szkół podstawowych Gminy Kolno zorganizowany przez UKS Sprint Zabiele. Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej w Zabielu , przy formule zespołów mieszanych (3 dziewczynki + 3 chłopców ), co pozwoliło na udział także mniejszym liczebnie szkołom. W imprezie wzięły udział szkoły: SP w Borkowie - opiekun Sławomir Dymek , SP w Janowie - opiekun Marek Szymański, SP w Lachowie - opiekun Arkadiusz Rybak i SP w Zabielu - opiekun Grzegorz Serafin.

Czytaj więcej: Zapraszamy na spotkanie warsztatowo - edukacyjne do Janowa

29 listopada o godz. 11 w świelticy w Janowie odbędzie się jedno z trzech spotkań warsztatowo - edukacyjnych zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Produkty rolne z Podlaskiego w walce z cukrzycą”, realizowanego jako działanie własne w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II - 2017). Do udziału w spotkaniu Sekretariat Regionalny KSOW zaprasza szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich oraz mieszkańców obszarów wiejskich (w szczególności osób dotkniętych cukrzycą oraz ich rodzin) zainteresowanych inicjatywą. Więcej informacji TUTAJ

Czytaj więcej: Wyróżnienie dla GOPS w Kolnie

Wyróżnienie "za profesjonalizm i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka oraz inspirowanie i realizację przedsięwzięć w trosce o najbardziej potrzebujących" odebrała Krystyna Kajko, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie w trakcie uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Białymstoku. Wyróżnienie przyznane przez Elżbietę Rajewską - Nikonowicz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku to uznanie zasług całego zespołu GOPS. Gratulujemy! Więcej informacji z uroczystości TUTAJ

Czytaj więcej: Zapraszamy na warsztaty

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle zaprasza na dwudniowe warsztaty bożonarodzeniowe w których uczestniczyć mogą dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Warsztaty prowadzone przez instruktorkę Izę Murawską odbędą się w dniach 30 listopada i 1 grudnia. Szczegóły uczestnictwa w zajęciach oraz zapisy prowadzone są w CKGK w Koźle do 28 listopada. Zapraszamy.

Czytaj więcej: Powstaje Plan Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego

O tym jakie istotne zapisy powinny znaleźć się w Planie Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego dyskutowano 21 listopada w Czerwonem  w gronie przedsiębiorców z naszej gminy reprezentujących różne branże, przedstawicieli instytucji i władz Gminy Kolno. Ten ważny dokument powstaje w ramach projektu „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny partner w biznesie" realizowanego przez Łomżyńskie Forum Samorządowe, którego Gmina Kolno jest członkiem. Rozmowę moderował pan Rafał Mejsak z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku - twórca Planu Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego. Spotkanie rozpoczął Józef Bogdan Wiśniewski , wójt Gminy Kolno podsumowując nie tylko działania zrealizowane w ramach projektu „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny partner w biznesie" (zobacz TUTAJ), ale też inicjatywy podjęte na rzecz przedsiębiorców w Gminie Kolno w ostatnim czasie ( m.in. organizacja I Forum Przedsiębiorców Gminy Kolno). W trakcie dwugodzinnego spotkania przedsiębiorcy, ale też Wacław Sójko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, czy radni Gminy Kolno mieli okazję wypowiedzieć własne zdanie na temat m.in. innowacji, edukacji, współpracy z samorządem, kierunków zmian czy konkretnych działań wspierających rozwój przedsiębiorczości. Wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy wciąż mogą wyrazić swoją opinię wypełniając ankietę TUTAJCzytaj więcej: Powstaje Plan Rozwoju Innowacji dla Subregionu ŁomżyńskiegoCzytaj więcej: Powstaje Plan Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego

Czytaj więcej: Powstaje Plan Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego

Czytaj więcej: Powstaje Plan Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego

Czytaj więcej: Powstaje Plan Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego

Czytaj więcej: Powstaje Plan Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego

Czytaj więcej: Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu samorządu Gminy Kolno składam serdecznie podziękowania wszystkim Pracownikom Socjalnym za  wysiłek i zaangażowanie wkładane w codzienną pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy. Niech nie zabraknie Wam odwagi, siły i serca w niesieniu pomocy i wsparcia ludziom i rodzinom  w potrzebie, a w życiu osobistym zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno

Czytaj więcej: Dorośli recytowali wiersze o jesieni

 

W minioną niedzielę w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem dorośli recytowali poezję o jesieni. Na konkurs zgłosiło się 18 recytatorów z terenu gminy Kolno oraz gminy Łomża. Organizatorzy starali się wprowadzić luźną, przyjazną atmosferę, by podczas występów recytatorzy nie czuli się skrepowani, lecz dobrze się bawili. Poziom prezentacji był dość wysoki, uczestnicy byli dobrze przygotowani.

Prezentacje oceniała komisja w składzie: Marzena Góralczyk – pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock, Dorota Klimek – nauczyciel polonista Gimnazjum w Małym Płocku, Bożena Kowalewska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie oraz Wojciech Zakrzewski – radny gminy Kolno.

Dodatkowo występy dorosłych oceniała komisja złożona z młodzieży należącej do Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem: Patrycja Banach, Maja Bazydło i Ewelina Kossakowska.

Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:

I miejsce – Stanisława Chmielewska

II miejsce – Małgorzata Skrodzka

III miejsce – Maria Bućko

III miejsce – Grzegorz Okurowski

Wyróżnienie – Danuta Boć

Wyróżnienie – Anna Cudnik

Wyróżnienie – Barbara Jackiewicz

Wyróżnienie – Agnieszka Niedziołka

Wyróżnienie – Barbara Siwik

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, które zostały zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, za które serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Kolno.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie. Laureatom serdecznie gratulujemy życząc kolejnych sukcesów

GBP w Czerwonem

Czytaj więcej: Festiwal Muzyczne Barwy Podlasia

Kilkuset wykonawców , kilkanaście zespołów z województwa podlaskiego, ale też z Litwy i Białorusi, stosika z rękodziełem twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych na Białorusi - tak statystycznie można podsumować dwa dni Festiwalu Muzyczne Barwy Podlasia, ale emocji, wrażeń i wzruszeń jakich dostarczyły nie da się odtworzyć, to trzeba było przeżyć!

Czytaj więcej: „Jesień w poezji” w Czerwonem

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zorganizowała IX Edycję Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”. Konkurs odbył się 7 listopada w bibliotece w Czerwonem. W konkursie wzięło udział 61 recytatorów ze szkół podstawowych w Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie, Wykowie, Zabielu i Zaskrodziu oraz Gimnazjum w Lachowie i Gimnazjum w Zabielu.

Czytaj więcej: Rolnicy także będą składać JPK_VAT - nowy obowiązek od 1 stycznia

Wśród blisko 40 tys. mikroprzedsiębiorców z województwa podlaskiego, którzy od 1 stycznia 2018 r. dołączą do grona podatników VAT, zobowiązanych do przesyłania plików JPK_VAT, będzie wielu rolników indywidualnych