Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu

OGŁOSZENIE

z dnia 13 listopada 2017 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie o naborze uczestników do projektu pt. „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Czytaj więcej: Zapraszamy na Festiwal Muzyczne Barwy Podlasia

W najbliższy weekend 18 - 19 listopada zapraszamy na Festiwal Muzyczne Barwy Podlasia organizowany przez Centrum Kultury Gminy Kolno na hali sportowej w Zabielu. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu "Kultura - Interwencje 2017" przez dwa dni na scenie zaprezentują się zespoły dziecięce ( w sobotę 18 listopada) i zespoły dorosłych ( w niedzielę 19 listopada). Festwial ukazujący bogactwo kultury naszego województwa wieńczy projekt "Muzyczne Barwy Podlasia", którego elementem były również audycje radiowe promujące kulturę regionu. Warto przypomnieć, że wniosek  "Muzyczne Barwy Podlasia" złożony przez Centrum Kultury Gminy Kolno zyskał uznanie w oczach ministerialnych ekspertów i jako jeden z nielicznych, w stosunku do liczby zainteresowanych, otrzymał dofinansowanie w ramach jesiennej edycji programu "Kultura - Interwencje 2017".  Dzięki temu wsparciu na scenie w Zabielu zaprezntują się również zespoły z partnerskich gmin na Litwie i z Białorusi. Dodatkowo w niedzielę będzie można pooglądać, a nawet zakupić rękodzieło wykonane przez 12 twórców zrzeszonych w Stowarzyszneiu Twórców Ludowych przy Związku Polaków na Białorusi. Koncerty rozpoczynamy o godz. 13.00. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej: Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”

Czytaj więcej:

Dzisiejsze spotkanie z pieśnią patriotyczną zakończyło obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. W miniony piątek odbył się uroczysty apel, a dziś szkoła włączyła się w przedsięwzięcie "Patriotyczne Śpiewanie 2017"  pod honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy organizowane przez Szkołę Podstawową nr 12 w Białymstoku. We wspólnym śpiewaniu uczestniczyli m.in. ppor. Tomasz Wyczawski z 13 batalionu lekkiej piechoty WOT w Łomży, przedsatwiciele samorządu Gminy Kolno i jednostek podległych, stowarzyszeń. W murach szkoły wybrzmiały: Mazurek Dąbrowskiego, Pierwsza Kadrowa, Przybyli Ułani pod okienko, Maszerują strzelcy, Pierwsza Brygada i Pałacyk Michla. Przed każdym utworem uczniowie przedstawiali informacje na temat jego genezy, a śpiewac mógł każdy, ponieważ teksty wyświetlane były za pomocą projektora.  Uczniów do udziału w "Patriotycznym śpiewaniu" przygotowała nauczycielka pani Ewa Kiełczewska, za przygotowanie piątkowego apelu odpowiadał pan Wojciech Nodzewski. Dzisiejsza uroczystość była podsumowaniem rocznych obchodów roku Marszałka Józefa Piłsudskiego w 150 rocznicę jego urodzin oraz inauguracją obchodów "Roku dla Niepodległej".

 

 

Czytaj więcej: Pierwszy koncert pieśni patriotycznych w Lachowie

Takiego spotkania w świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Lachowie jeszcze nie było. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości zespoły z naszej gminy wystąpiły z pierwszym koncertem pieśni patriotycznych. Na odnowionej scenie w Lachowie z piękną okolicznościową dekoracją wykonaną przez panie z zespołu Magnum Noli zaśpiewali: zespół ludowy Czerwieniacy, Magnum Noli, Zabielanki, Il Canto, Me&TBD oraz Łukasz Cudnik solista z zespołu Dożynkersi. W ten wzruszający świąteczny wieczór nie zabrakło też wspólnego partiotycznego śpiewania w którym uczestniczyli m.in. Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno, Robert Nadara, wicestarosta kolneński, Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno oraz radni gminy Kolno, Wiesław Dąbrowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego, przedstawiciele szkół, instytucji, stowarzyszeń i mieszkańcy gminy. Koncert Pieśni Patriotycznych na stałe wpisze się w kalendarz gminnych uroczystości, dlatego już dziś zapraszamy do wspólnego patrotycznego śpiewania w trakcie Narodowego Święta Niepodległości w 2018 roku.

Czytaj więcej: Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem

21 delegacji - przedstawicieli m.in. samorządów, instytucji, szkół i stowarzyszeń złożyło kwiaty i zapaliło znicze pod pomnikiem w Czerwonem. Zanim to nastąpiło uczestnicy gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości wspólnie modlili się na mszy św. w intencji Ojczyzny celebrowanej przez ks.Janusza Kubraka z udziałem ośmiu pocztów sztandarowych  Gminy Kolno, szkół i jednostek OSP.  - Od dziś każdy dzień przybliżać nas będzie do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Chciałbym, by w każdym z nas ta świadomość budziła refleksje na temat tego czym dziś jest wolność, niepodległość, patriotyzm, Ojczyzna. Czego nauczyło nas 99 lat wolnej Polski, czy jesteśmy dostatecznie odpowiedzialni za kraj, czy wywalczoną i obronioną przez przodków niepodległość naszej ojczyzny szanujemy, czy ją doceniamy i czy w razie potrzeby gotowi jesteśmy sami o nią zawalczyć? - powiedział wójt Józef Bogdan Wiśniewski,

21 delegacji - przedstawicieli m.in. samorządów, instytucji, szkół i stowarzyszeń złożyło kwiaty i zapaliło znicze pod pomnikiem w Czerwonem. Zanim to nastąpiło uczestnicy gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości wspólnie modlili się na mszy św. w intencji Ojczyzny celebrowanej przez ks.Janusza Kubraka z udziałem ośmiu pocztów sztandarowych  Gminy Kolno, szkół i jednostek OSP.  - Od dziś każdy dzień przybliżać nas będzie do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Chciałbym, by w każdym z nas ta świadomość budziła refleksje na temat tego czym dziś jest wolność, niepodległość, patriotyzm, Ojczyzna. Czego nauczyło nas 99 lat wolnej Polski, czy jesteśmy dostatecznie odpowiedzialni za kraj, czy wywalczoną i obronioną przez przodków niepodległość naszej ojczyzny szanujemy, czy ją doceniamy i czy w razie potrzeby gotowi jesteśmy sami o nią zawalczyć? - powiedział wójt Józef Bogdan Wiśniewski, który w okolicznościowym przemówieniu nawiązał również do tego, że rok 2017 jest rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.- Marszałek Piłsudski powiedział: "Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi – a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym". Nie zapominajmy, że nic nie jest nam dane raz na zawsze, a cenne dobro trzeba strzec i szanować w sposób szczególny. Nie bądźmy patriotami od święta, dzisiejszy świąteczny dzień potraktujmy jako pierwszy w naszej drodze do bycia lepszym Polakiem w rodzinie, w pracy, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Płaćmy za wolność mądrymi wyborami, odpowiedzialnymi decyzjami, uczciwą pracą bo to na nas ciąży odpowiedzialność za Polskę obecną i przyszłą. To zadanie wymaga codziennej pracy i wysiłku każdego z nas, bez wyjątku. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił również Robert Nadara, wicestarosta kolneński. W części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, którzy m.in. przypomnieli drogę Polski do niepodległości. Oprawę muzyczną gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości zapewnił zespół ludowy Czerwieniacy. Każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiatkowy znaczek okolicznościowy z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 

 

 

Czytaj więcej: Narodowe Święto Niepodległości w szkole w Janowie

Wyjątkowy charakter miała uroczystość z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która dziś obyła się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, a to m.in. dlatego, że po raz pierwszy na nowy maszt szkolny podniesiona została Flaga Polski. Po tym ważnym momencie uczniowie i zgromadzeni goście, prowadzeni przez poczet sztandarowy szkoły, wrócili do budynku, gdzie odbyła się dalsza część obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Czytaj więcej: Wójt Gminy Kolno zaprasza

Serdecznie zapraszamy do udziału w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości tradycyjnie obchodzić będziemy w Czerwonem - początek o godz. 13.00. Po raz pierwszy 11 Listopada zapraszamy również na koncert pieśni patriotycznych do świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolnow Lachowie - początek o godz. 19.00.

Czytaj więcej: Zaproszenie na podsumowanie projektu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno "Integracja", Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem i Centrum Kultury Gminy Kolno zapraszają na zakończenie projektu " Śladami przeszłości i teraźniejszości - 25 lecie Gminy Kolno" 9 listopada o godz. 10.00 w GBP w Czerwonem. To jedna z kilku inicjatyw zrealizowana w naszje gminie dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Kolno. Zapraszamy!

Czytaj więcej: Rekordowa liczba nowych dróg w Gminie Kolno. Współpraca = skuteczność.

- Czekaliśmy na to kilkadziesiąt lat – to zdanie, które najczęściej usłyszeć można było wczoraj w trakcie uroczystości oddania do użytku nowych dróg gminnych w Borkowie, Janowie i Czerwonem. Trzy różne miejscowości, trzy różne inwestycje, a radość wszędzie ta sama, bo nowe drogi szczególnie cieszą mieszkańców gminy. – W ostatnich dwóch latach wybudowaliśmy ponad 10 kilometrów nowych dróg gminnych, ale inwestycje realizowane były w naszej gminie również na drogach powiatowych i drodze wojewódzkiej nr 647 – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Udało nam się tak wiele w tym zakresie tylko dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy Kolno, ale też z Zarządem Województwa Podlaskiego, Powiatem Kolneński, czy Gminą Mały Płock.