Czytaj więcej: Informacja o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Od 1 września br. funkcjonować zacznie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Oddział terenowy instytucji w naszym województwie będzie miał siedzibę w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4, a flila oddziału będzie w Suwałkach przy ul. Sportowej 22. Więcej O KOWR TUTAJ

Czytaj więcej: Informacja o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Czytaj więcej: Przeczytajmy razem

W ramach akcji Narodowe Czytanie Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie i Centrum Kultury Gminy Kolno zapraszają 2 września do Borkowa na wspólne czytanie "Wesela" Stanislawa Wyspiańskiego. Chcesz wiedzieć, kto wcieli się w rolę Panny Młodej, Pana Młodego czy Księdza? Przyjdź do remizy o godz. 20.00. Serdecznei zapraszamy!

Czytaj więcej: Dożynki Gminne w Zabielu

Mszą św. w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu  rozpoczęły się wczoraj (27 sieprnia) Dożynki Gminne. Festyn odbył się na placu przy Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu.Zaproszenie do wspólnego dziękowania rolnikom za ich pracę oraz za tegoroczny plon przyjęli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwo. Na wszystkich zgromadzonych na Dożynkach Gminnych w Zabielu czekało moc atrakcji.

Czytaj więcej: Regionalny System Ostrzegania

Przypominamy, że w naszym województwie działa  Regionalny System Ostrzegania i zachęcamy do korzystania z możliwości jakie daje.  RSO jest wykorzystywany do przekazywania ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych, infiormacji o stanie wód, czy utrudnieniach w ruchu drogowym, oraz informacji ogólnych mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Na poziomie regionalnym komunikaty i ostrzeżenia generowane są przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku i pojawiają się m.in. na ekranie telewizora w formie napisów lub w aplikacji mobilnej. Aplikacje mobline są dostępne bezpłatnie w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Więcej informacji TUTAJ

Czytaj więcej: Utwardzanie poboczy w Wykowie

Wykowo to kolejna miejscowość, w której Gmina Kolno realizuje zadanie w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno wykonują obustronne utwardzenie poboczy drogi gminnej. – Realizacja tegorocznego funduszu idzie pełną parą, a przed nami wrześniowe spotkania w każdy sołectwie związane z planowaniem inwestycji z funduszu sołeckiego na przyszły rok - mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

W Wykowie prace potrwają jeszcze kilka dni. Równolegle pracownicy UG Kolno wykonują żwirowania dróg gminnych i dojazdowych do pól. W przyszłym tygodniu rozpocznie się realizacja funduszu sołeckiego w w Filipkach Małych – remont gminnego budynku oraz w Starym Gromadzynie – utwardzanie poboczy, a następnie pobocza utwardzane będą w Waszkach. W tym roku zadania z funduszu sołeckiego zostaną wykonane w 41 miejscowościach naszej gminy.

Czytaj więcej: Jest już pierwsza warstwa asfaltu na drodze gminnej w Janowie

Pierwsza warstwa asfaltu została wylana wczoraj na 1,7 km odcinku drogi gminnej w Janowie. Inwestycja realizowana jest dzięki dofinansowaniu, które Gmina Kolno uzyskała w ramach PROW na lata 2014 – 2020. – Ta przebudowa to jedna z pięciu drogowych inwestycji, na które pozyskaliśmy unijne pieniądze – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Trzy nowe drogi oddaliśmy do użytku w ubiegłym roku. W tym roku w ramach dwóch projektów przebudowujemy drogi gminne w Janowie i Czerwonem.

Powstawanie nowej drogi obserwowali wczoraj wójt Józef Bogdan Wiśniewski, radny Stanisław Podsiad i kierownicy z Urzędu Gminy Kolno. Wykonawca inwestycji w Janowie jest PBK spółka z o. o. z Łomży. Prace przy przebudowie drogi mają potrwać do  końca września br. 

Czytaj więcej: Jest już pierwsza warstwa asfaltu na drodze gminnej w Janowie

Czytaj więcej: Wyróżnienie dla gospodarzy z Gminy Kolno!

Państwo Anna i Jacek Foltyńscy - gospodarze z Lachowa zdobyli wyróżnienie w wojewódzkim etapie XV Ogólnopolskiego Konkursu  Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Uroczystość podsumowania tego etapu konkursu odbyła się dziś (18 sierpnia)  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Gospodarzom z naszej gminy gratulujemy!  Więcej informacji TUTAJ

źródło zdjęcia wrotapodlasia.pl

Czytaj więcej: Zapraszamy na Dożynki Gminne

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia odbęda się Dożynki Gminne. W tym roku Wójt Gminy Kolno serdecznie zaprasza 27 sierpnia do Zabiela. Uroczystość rozpoczynamy mszą św. w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu o godz. 13.00, a festyn przy  Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu potrwa do godz. 23.00. Centrum Kultury Gminy Kolno przygotowało szereg atrakcji. Zapraszamy!

Czytaj więcej: Wkrótce kolejny remont drogi gminnej

Umowę na przebudowę kolejnego odcinka gminnej drogi podpisał z wykonawcą wójt Jozef Bogdan Wiśniewski. Tym razem asfalt położony zostanie na ponad kilometrowym odcinku drogi nr 104381B Kossaki – Lachowo. Zgodnie z umową przebudowa tego fragmentu trasy zostanie ukończona do 15 listopada br. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego spółka z o. o. z Łomży. Wójt Józef Wiśniewski podpisywał umowę z wykonawcą inwestycji w obecności wiceprzewodniczącej Rady Gminy Kolno Bogusławy Gardockiej i Marty Cwaliny, inspketora z Urzędu Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Pilotażowy program

Osoby niepełnosprawne w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" mogą ubiegać się o dofinansowanie: zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B, zakupu sprzętu elektornicznego lub jego elementów oraz oprogramowania wraz z możliwością szkolenia w tym zakresie, kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, kosztów zakupu lub naprawy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne, kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo inny koszt opieki nad dzieckiem), kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać do 30 sierpnia br. Szczegółowe informacje na temat programu i zasad skorzystania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu dostępne są TUTAJ i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, te. 86 278 13 34

Czytaj więcej: Bezpłatne badania

Istnieje możliwości wykonania bezpłatnych badań tomografii komputerowej klatki piersiowej i płuc w ramach programu "Wczesne wykrywanie raka płuc". Wystarczy iż pacjent będzie spełniał kryteria wymienione w załączonej informacji: - WIEK 50-70 LAT - PALENIE PAPIEROSÓW MIN 1 PACZKĘ DZIENNIE PRZEZ 20 LAT LUB WYMIENNIE INNYCH PRODUKTÓW TYTONIOWYCH (OSOBY KTÓRE JUŻ NIE PALĄ) - SĄ MIESZKAŃCAMI POWIATU WYMIENIONEGO W ULOTCE - w ciągu ostatniego roku pacjent nie wykonywał badań tomografii komputerowej płuc. Szczegóły w załączonej ulotce.