Czytaj więcej: Zabielanki z wyróżnieniem!

Nasz Zespół Zabielanki zdobył wyróżnienie na jubileuszowym X Festiwalu Pieśni Maryjnej w Wąsewie, który odbył się w minioną sobotę. W hali sportowej zaprezentowało się 350 wykonawców w kilku kategoriach. Paniom z Zespołu Zabielanki gratulujemy! Więcej informacji TUTAJ

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Kolno

2 listopada 2017 r. będzie w Urzędzie Gminy Kolno dodatkowym dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2017 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 10/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Kolno w 2017 r.

Czytaj więcej: Zaproszenie na szkolenie

25 października w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem o godz. 11.00 odbędzie się szkolenie w związku z zagrożeniem występowania Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków. Na szkolenie wszystkich mieszkańców gminy utrzymujących drób i gołębie zaprasza Ryszard Marek Karwowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie.

Czytaj więcej: Pierwsze Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego

Za nami pierwsze dwudniowe Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego. Ważne wydarzenie odbiło się szerokim echem, a jednym z powodów była m.in. firma AimControllers z Zabiela produkująca ulepszone pady i kontrolery. Wizyta studyjna w siedzibie firmy i stoisko wystawowe w trakcie konferencji w Łomży wzbudziło zainteresowanie mediów, ale też prelegentów i uczestników I Forum Gospodarczego Subregionu Łomżyńskiego. – Udział w tym wyjątkowym projekcie to szansa na promowanie Gminy Kolno i naszych przedsiębiorców, a jak się okazuje nawet w tak specyficznym obszarze jak innowacyjność mamy się czym pochwalić – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: Zapraszamy na Turniej do Zabiela

Zapraszamy na IX Jesienny turniej Tenisa Stołowego. Turniej odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Zabielu w dniu 05.11.2017r.

Czytaj więcej: Koncert Zespołu Ludowego Czerwieniacy

Przy pełnej sali w Czerwonem odbył się wyjątkowy koncert pt. "Jesień w przyrodzie, a młodość w sercu". W niedzielę 22 października Zespół Ludowy Czerwieniacy zaprezentował się publiczności w rozmaitych ztrojach i repertuarze. Muzyczne spotkanie było okazją do podziękowań tym, którzy chociaż dziś już w Czerwieniakach nie śpiewają, to pozostawili wkład pracy w rozwój zespołu. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji TUTAJ

Czytaj więcej: Biblioteka w Czerwonem nagrodzona

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała I miejsce w wojewódzkim konkursie zorganizowanym przez Książnicę Podlaską w Białymstoku, pn. „Ślady sławnych Polaków - jubilaci 2017 roku w bibliotekach”. Należało zgłosić ciekawe inicjatywy podejmowane przez biblioteki województwa podlaskiego akcentujące jubilatów 2017 roku, z uwzględnieniem działań zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.

Czytaj więcej: Dorośli i młodzież pisali test wiedzy o gminie Kolno

18 października w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, w kategorii uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, odbył się konkurs wiedzy „Moja mała ojczyzna – gmina Kolno” przeprowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” , Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem i Centrum Kultury Gminy Kolno.

Czytaj więcej:

REKRUTACJA MŁODZIEŻY w wieku 18-24 lata do udziału w projekcie „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA”

Z A P R A S Z A M Y  !

Czytaj więcej: Ważna informacja dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże

przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do

utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za

miesiąc poprzedni. Więcej informacji TUTAJ

Czytaj więcej: Nagrody dla najlepszych

Pani Jadwiga Filipkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie, pani Monika Bągart, nauczycielka SP w Lachowie oraz Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odebrali dziś z rąk wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego nagrody w uznaniu osiągnięć w obszarze zarządzania szkołą oraz nauczania. W spotkaniu, które odbyło się w gabinecie Wójta Gminy Kolno uczestniczył również pan Stanisław Szymańczyk, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom i dyrektorom szkół gminnych przyznawane są co roku. Wyróżnionym srdecznie gratulujemy!