Czytaj więcej: To były dwa wyjątkowe koncerty!

W piątek w Koźle odbył się drugi koncert z cyklu "Muzyka na fali" organizowany przez Centrum Kultury Gminy Kolno. Tym razem na scenie nad Pisą wystąpiła znana skrzypaczka pani Marta Nanowska. Natomiast w niedzielę w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu msza św. o godz. 9.00 miała wyjątkową oprawę w wykonaniu artystów XXIV edycji Międzynarodowgo Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2017. Po mszy św. odbył się koncert wokalno - instrumentalny "Muzyka łagodzi obyczaje". Gmina Kolno wsparfła finansowo organizację tego wyjątkowego wydarzenia.

Galeria zdjęć z koncertu w Koźle TUTAJ

Galeria zdjęć z koncertu w Zabielu TUTAJ

Czytaj więcej: Giełda projektów w CKGK

W świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu odbyło się spotkanie, w trakcie którego przedstawiciele grup nieformalnych i stowarzyszeń skladających wnioski na konkurs "Nasz mały świat - zmieniajmy go na lepsze" prezentowali swoje inicjatywy zgłoszone do dofinansowania.

Czytaj więcej: II Wicemistrzowie Agroligi 2017 to gospodarze z naszej gminy!

Państwo Barbara i Dariusz Filipkowscy oraz Katarzyna i Krzysztof Filipkowscy z miejscowości Kiełcze Kopki zdobyli tytuł II Wicemistrz Podlaskiej Agroligi w kategorii rolnicy. Rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu prestiżowego Konkursu Podlaska Agroliga 2017 odbyło się dziś w Białymstoku. Gratulacje gospodarzom złożył m.in. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Więcej o wydarzeniu  TUTAJ

fot. arch wrotapodlasia.pl

Czytaj więcej: Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo w związku z upływem I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kolneńskiego Starosta Kolneński ogłasza nabór chętnych kandydatów na członków w/w Rady II kadencji. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani zostają zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały nr V/26/15 Rady Powiatu Kolneńskiego (link:http://bip.st.kolno.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.4518) w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 marca 2015 r. Zgłoszenia kandydatów na członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu Kolneńskiego – zwanych dalej przedstawicielami organizacji. Każda organizacja ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata do Rady. Wzór upoważnienia oraz wzór karty zgłoszenia w załączeniu. Karty zgłoszeniowe kandydata powinny zostać podpisane czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

Czytaj więcej: Fundusz sołecki - remonty w budynkach

W ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno wykonują obecnie m.in. remonty w budynku gminnym w Bialikach i w świetlicy w Gromadzynie Wykno. – W tym roku w ramach funduszu sołeckiego zadania polegające na remoncie gminnych budynków zaplanowane mieliśmy w czterech miejscowościach – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Prace w remizie w Janowie już zakończyliśmy, po wykonaniu inwestycji w Gromadzynie Wykno i Bialikach będziemy remontować świetlicę w Filipkach Małych.

Czytaj więcej: Letnie zagrożenia : barszcz Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego, czyli "zemsta Stalina", to roślina, która jest bardzo niebezpieczna dla ludzi, a zwłaszcza dzieci. Kontakt z nią powoduje oparzenie skóry, podobne do oparzenia wrzątkiem, czego następstwem są ropne pęcherze gojące się nawet przez kilka lat .  

Czytaj więcej: 73. rocznica bitwy pod Piasutnem Żelaznym

2 lipca na zaproszenie Wójta Gminy Kolno, Wójta Gminy Zbójna i Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie do wspólnych obchodów 73. rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym, mimo deszczowej pogody, odpowiedziało wielu mieszkańców regionu. Obchody rozpoczęto na cmentarzu parafialnym w Łosewie, przy mogile żołnierzy poległych 29 czerwca 1944 r.

Czytaj więcej: Zapraszamy na wyjątkowy koncert

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno oraz Centrum Kultury Gminy Kolno zapraszają na kolejny koncert z cyklu "Muzyka na fali". Tym razem na scenie nad Pisą przy CKGK w Koźle wystąpi skrzypaczka Marta Nanowska.

Wstęp wolny., Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej: Fundusz sołecki w Czernicach

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno realizują zadanie w ramach funduszu sołeckiego w Czernicach, które polega na budowie ogrodzenia gminnego boiska. – To pierwsza inwestycja w ramach funduszu sołeckiego w tej miejscowości – mówi wójt Józef Wiśniewski. – W ubiegłym roku mieszkańcy tego sołectwa, podobnie jak Pachuczyna, zrezygnowali z inwestycji w ramach funduszu sołeckiego z intencją, by Gmina Kolno mogła przekazać w formie dotacji środki na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 647.

Dziś przy nowym chodniku w Czernicach powstaje ogrodzenie gminnego boiska, by mieszkańcy mogli bezpiecznie z niego skorzystać.

Ogrodzenia gminnych placów w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego zaplanowano jeszcze w Starych Kiełczach, Truszkach Zalesiu i Tyszkach Łabno. 

Czytaj więcej: Zapraszamy na

Centrum Kultury Gminy Kolno serdecznie zaprasza na "Letnie Kino Nadziei" w Borkowie przy szkole w dniach 9-10 lipca i w Lachowie przy świetlicy w CKGK w dniach 13-14 lipca br. Seanse zaczynamy o godz. 21.00. Wstęp wolny!

Czytaj więcej: Podsumowanie projektu

Dziś w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie odbyło się spotkanie na zakończenie realizacji projektu "Aktywne wsparcie drogą do zmian".Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskane wsparcie. W podsumowaniu projektu udział wzięli nie tylko jego uczestnicy i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ale również pan sekretarz Adam Masłowski, oraz Dariusz Budrowski i Adam Choiński z Urzędu Gminy Kolno i Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.