Czytaj więcej: Premiera w Czerwonem

10 stycznia br. odbyła się światowa prapremiera bajki muzycznej „Czerwony Kapturek raz jeszcze”. Wydarzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.

Czytaj więcej: Informacja

Wójt Gminy Kolno wypełniając postanowienia § 3 ust. 2, pkt 5 umowy 17/2019 z dnia 25.06.2019 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim, zwanym dalej „Wojewodą”,  z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty a Gminą Kolno o  udzielenie wsparcia finansowego,

Czytaj więcej: Prezydent RP w Kolnie i Kumelsku

9 stycznia w Kolnie pan Andrzej Duda Prezydent RP zainicjował trzeci cykl konferencji poświęconych polskiej wsi.  W Kumelsku Prezydent RP gościł u Państwa Mileny i Kamila Chodnickich, którzy w ub. roku podczas Gali Agroligi w Blewederze zostali uhonorowani jako Wicemistrzowie Agroligi 2018.

Czytaj więcej: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na tegoroczne Targi, które jak co roku odbywają się  na terenach wystawowych Agroarena PODR Szepietowo

Czytaj więcej: Zaproszenie

Wójt Gminy Kolno zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do programu grantowego dotyczącego budowy instalacji OZE dla mieszkańców gminy Kolno (nie prowadzących działalności gospodarczej) w ramach działania 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii) na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.

Czytaj więcej: Konkurs na dyrektora Publicznego Przedszkola w Lachowie

Zarządzenie nr 155/19 Wójta Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Lachowie. Szczegóły TUTAJ

Czytaj więcej: Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Ekokoncepcja urządzeń technicznych jest kluczem do przyszłości
Jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości, to zależy tylko od nas…

Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu.

Czytaj więcej: Projekt Równać Szanse 2019 w Borkowie

"Śladami przeszłości i teraźniejszości" - Projekt Równać Szanse 2019 w Borkowie

Czytaj więcej:  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH I półrocze 2020 r.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

I półrocze 2020 r.

 

 

SELEKTYWNE (worki foliowe):

  • niebieski – papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury
  • zielony – szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
  • żółty – metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

BIODEGRADOWALNE (worek brązowy) - odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

ZMIESZANE (pojemnik – minimalna pojemność 120 l) – odpady komunalne, które nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

GABARYTY -  meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe w Lachowie

W środowy wieczór w świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Lachowie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe dla zespołów śpiewaczych, stowarzyszeń i grup nieformalnych współpracujących na co dzień z CKGK.  Zaproszeni goście mieli okazje nie tylko podzielić się opłatkiem, ale też obejrzeć spektakl w wykonaniu grupy teatralnej z Lachowa i wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu połączonych sil zespołów dziecięcych i młodzieżowych rozwijających swoje muzyczne talenty pod kierunkiem państwa Anny i Pawła Podeszwik.

Czytaj więcej: Gmina Kolno w innowacyjnym projekcie

Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno odebrał podziękowanie za „przystąpienie i aktywne uczestnictwo gminy Kolno w testach Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich w ramach II Kamienia Milowego Projektu pn. „Liderzy Kooperacji”. Spotkanie odbyło się 16 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W drugim etapie tego ponadregionalnego projektu udział bierze 6 gmin z czterech powiatów naszego województwa. – Uczestnictwo w tym innowacyjnym projekcie społecznym to dla nas duże wyróżnienie – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.