Czytaj więcej: W hołdzie powstańcom styczniowym

Dziś (22 stycznia) przypada 157. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Kwiaty i znicze pod krzyżem i tablicą w Czerwonem upamiętniającą "powstańców styczniowych - mieszkańców tej ziemi Kajki, Stodupa i Banacha" złożyli: Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno, sekretarz Adam Masłowski, radni gminy Tadeusz Połomski i Grzegorz Okurowski, Jacek Bagiński dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem oraz Krzysztof Kajko prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie. – Dziś oddajemy hołd wszystkim powstańcom styczniowym, którymi byli również mieszkańcy naszej gminy – mówi Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: Zaproszenie na Dzień Seniora w Borkowie

Już w najbliższą niedzielę 26 stycznia w Borkowie po raz 9. odbędzie się Dzień Seniora. Na wspólną zabawę zapraszają: Centrum Kultury Gminy Kolno, Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, OSP Borkowo i Sołtys Borkowa. W programie m.in. "Rzepka" w wykonaniu uczniów szkoły w Borkowie i występ Koła Gospodyń Wiejskich w Borkowie. Początek o godz.  16.00. Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej: Premiera w Czerwonem

10 stycznia br. odbyła się światowa prapremiera bajki muzycznej „Czerwony Kapturek raz jeszcze”. Wydarzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.

Czytaj więcej: Informacja

Wójt Gminy Kolno wypełniając postanowienia § 3 ust. 2, pkt 5 umowy 17/2019 z dnia 25.06.2019 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim, zwanym dalej „Wojewodą”,  z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty a Gminą Kolno o  udzielenie wsparcia finansowego,

Czytaj więcej: Prezydent RP w Kolnie i Kumelsku

9 stycznia w Kolnie pan Andrzej Duda Prezydent RP zainicjował trzeci cykl konferencji poświęconych polskiej wsi.  W Kumelsku Prezydent RP gościł u Państwa Mileny i Kamila Chodnickich, którzy w ub. roku podczas Gali Agroligi w Blewederze zostali uhonorowani jako Wicemistrzowie Agroligi 2018.

Czytaj więcej: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na tegoroczne Targi, które jak co roku odbywają się  na terenach wystawowych Agroarena PODR Szepietowo

Czytaj więcej: Zaproszenie

Wójt Gminy Kolno zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do programu grantowego dotyczącego budowy instalacji OZE dla mieszkańców gminy Kolno (nie prowadzących działalności gospodarczej) w ramach działania 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii) na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.

Czytaj więcej: Konkurs na dyrektora Publicznego Przedszkola w Lachowie

Zarządzenie nr 155/19 Wójta Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Lachowie. Szczegóły TUTAJ

Czytaj więcej: Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Ekokoncepcja urządzeń technicznych jest kluczem do przyszłości
Jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości, to zależy tylko od nas…

Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu.

Czytaj więcej: Projekt Równać Szanse 2019 w Borkowie

"Śladami przeszłości i teraźniejszości" - Projekt Równać Szanse 2019 w Borkowie

Czytaj więcej:  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH I półrocze 2020 r.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

I półrocze 2020 r.

 

 

SELEKTYWNE (worki foliowe):

  • niebieski – papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury
  • zielony – szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
  • żółty – metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

BIODEGRADOWALNE (worek brązowy) - odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

ZMIESZANE (pojemnik – minimalna pojemność 120 l) – odpady komunalne, które nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

GABARYTY -  meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.