Anastazy Jan Kalinowski, Przewodniczący Rady Gminy Kolno

 

Jan Stanisław Pieklik,  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno