Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Trwa przebudowa i rozbudowa szkoły w Borkowie

03-04-2020

W Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie trwa realizacja inwestycji, na którą Gmina Kolno pozyskała blisko milion złotych dofinansowania w ramach „Sportowa Polska – Program rozwoju infrastruktury...

Czytaj więcej

Edukacja w czasach koronawirusa

03-04-2020

Od kilku tygodni w szkołach pusto. Epidemia koronawirusa sprawiła, że nagle trzeba przystosować się do nowych warunków kształcenia na odległość.  - W tak wyjątkowej sytuacji proces edukacyjny nie zadziała sprawnie...

Czytaj więcej

W Wykowie szyją maseczki dla szpitala

02-04-2020

Cztery panie z Wykowa charytatywnie szyją maseczki ochronne dla Szpitala Ogólnego w Kolnie. Akcję zainicjował pan Andrzej Zduńczyk sołtys Wykowa, w realizacji pomógł Józef Bogdan Wiśniewski, wójt Gminy Kolno.  –...

Czytaj więcej

Nowy dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

01-04-2020

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Pani Agnieszka Duda, wieloletnia pracownica Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, od dziś jest nowym dyrektorem tej placówki.Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Pani Agnieszka Duda...

Czytaj więcej

Aplikacja Kwarantanna domowa

26-03-2020

Jeśli zostałeś objęty kwarantanną i masz obowiązek pozostać w domu - aplikacja kwarantanna domowa jest dla ciebie. Jak ją pobrać sprawdź TUTAJ Ważna infromacja jest taka, że nie ma możliwości...

Czytaj więcej

Apel "Zostańmy w domu"

25-03-2020

Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno, podobnie jak wielu innych samorządowców z województwa podlaskiego,  podpisał się pod apelem "Zostańmy w domu". To naprawdę najważniejsze, co dziś możemy zrobić, by zatrzymać...

Czytaj więcej

Odwołany konkurs na dyrektora szkoły

25-03-2020

ZARZĄDZENIE NR  191 /20 Wójta Gminy Kolno z dnia  25 marca 2020r. w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Zabielu

Czytaj więcej

Burmistrzowie i wójtowie powiatu kolneńskiego wesprą finansowo szpital

24-03-2020

Szpital Ogólny w Kolnie otrzyma wsparcie finansowe od każdej z gmin powiatu kolneńskiego, takie ustalenia zapadły na specjalnie zwołanym spotkaniu przedstawicieli samorządów.  – To nasza  solidarna odpowiedź na apel pani...

Czytaj więcej

W marcu i kwietniu nie zbieramy odpadów wielkogabarytowych

18-03-2020

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego uprzejmie informujemy, że nie odbędzie się zaplanowana na marzec i kwiecień zbiórka odpadów wielkogabarytowych w gminie Kolno. Następny termin zbiórki tych odpadów zgodnie...

Czytaj więcej

Informacja o pomocy

17-03-2020

Wójt Gminy Kolno informuje, że osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, podlegające kwarantannie, bądź też z innych przyczyn niemogące samodzielnie dokonać zakupów, zaopatrzyć się w leki, załatwić spraw urzędowych i pocztowych mogą...

Czytaj więcej

Zarządzenie Wojewody Podlaskiego

17-03-2020

Zarządzenie nr 33/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego

Czytaj więcej

Komunikat

16-03-2020

W związku z przekształceniem Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny, ograniczeniu ulega praca poradni specjalistycznych w przedmiotowej placówce. Pacjenci oczekujący na wizytę pierwszorazową powinni...

Czytaj więcej

Szanowni Interesanci Urzędu Gminy Kolno

16-03-2020

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego  od 16 marca do odwołania Urząd Gminy Kolno nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi Interesantów.  Brak osobistego kontaktu z urzędnikami nie oznacza, że sprawy...

Czytaj więcej

Obowiązkowa kwarantanna

16-03-2020

Od 15 marca br. osoby wjeżdżające do Polski obowiązuje 14 dniowa kwarantanna.

Czytaj więcej

Ważna informacja dla Interesantów Urzędu Gminy Kolno

13-03-2020

Szanowni Państwo, Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS CoV-2 (koronawirus) i aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju  w trosce o nasze wspólne zdrowie, wprowadza się od poniedziałku 16 marca 2020...

Czytaj więcej

Ogłoszenie

13-03-2020

 Na podstawie art. 15 ust. 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) Wójt Gminy...

Czytaj więcej

Rozmowa z Wójtem Gminy Kolno

13-03-2020

Zapraszamy do wsłuchania rozmowy z Józefem Bogdanem Wiśniewskim wójtem gminy Kolno na temat bieżących, najważniejszych spraw TUTAJ

Czytaj więcej

KRUS zaprasza do udziału w konkursie

13-03-2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Główna nagrodą w konkursie jest ciągnik rolniczy. Regulamin oraz dodatkowe informacje dostępne są TUTAJ

Czytaj więcej

Informacja KPP w Kolnie

13-03-2020

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie informuje, że przystanek autobusowy w miejscowości Niksowizna objęty jest planem działania priorytetowego dzielnicowego rejonu nr 4 asp. Pawła Rudnickiego. Plan ma na celu zapobieganie takim...

Czytaj więcej

Wkrótce ruszy przebudowa i rozbudowa szkoły w Borkowie

12-03-2020

Kolbud z Kolna zrealizuje zadanie pt. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borkowie". Umowę na wykonanie  inwestycji dofinansowanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki podpisał dziś (12 marca) z wykonawcą Józef...

Czytaj więcej

Wójt Gminy Kolno apeluje

12-03-2020

Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno zwołał wczoraj (11 marca) naradę z dyrektorami jednostek organizacyjnych, panią Skarbnik i Sekretarzem Gminy oraz kierownikami referatów w UG Kolno  w  związku z decyzją...

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

11-03-2020

W Dniu Sołtysa Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno i Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno z Radnymi składają najserdeczniejsze życzenia Sołtyskom,Sołtysom i członkom Rad Sołeckich z gminy Kolno:

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

08-03-2020

W Dniu Kobiet Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie

06-03-2020

Zarządzenie Nr 182/20 Wójta Gminy Kolno z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 r.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy

money icon

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące działalności gospodarczej

Czytaj więcej

Odpady komunalne

trash icon

Tutaj znajdziesz informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Czytaj więcej