HARMONOGRAM WYWOZU W 2017 R
ODPADÓW ZM
IESZANYCH I ZEBRANYCH SELEKTYWNIE
W GMINIE KOLNO
II półrocze

Kumelsk, Kowalewo, Glinki, Truszki Kucze, Truszki Patory, Truszki la/esie,
Kiełcze Kopki, Danowo, Okurowo, Filipki Małe, Filipki Duże, Stare Kiełcze, Żebry