Czytaj więcej: Zaproszenie dla przedsiębiorców

Wójt Gminy Kolno serdecznie zaprasza przedsiębiorców z gminy Kolno do udziału w I Forum Gospodarczym Subregionu Łomzyńskiego, które odbędzie się w dniach 19 - 20 października w Łomży w auli 315 na III piętrze Państwowej wyższej Szkoły Informatyki i Przesiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14.

Czytaj więcej: Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w konferencji

W związku z realizacją projektu pt. "Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaski i wiarygodny partner w biznesie" w ramach środków Ministra Spraw Zagranicznych. Wójt Gminy Kolno zaprasza chętnych przedsiębiorców z naszej gminy do zaprezentowania stoiska własnej firmy w trakcie konferencji „Międzynarodowe Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego”, która odbędzie się w Łomży w dniach 19 – 20 października 2017 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej: Zaproszenie na konferencję

11 maja br. w Łomży odbędzie się III konferencja pt.: „Przedsiębiorcza Łomża – otwarta na rozwój”,  podczas której zaprezentowana zostanie strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz jej wpływ na rozwój Łomży, subregionu łomżyńskiego i województwa. Gościem honorowym będzie Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. Konferencja odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, w Łomży przy ul. Akademickiej 1 o godzinie 11.00.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kolno na lata 2015 - 2020 to najnowszy wdrożony dokument omawiający nie tylko potencjał naszej gminy, ale też kierunki jej rozwoju w kilku najistotniejszych obszarach. Dokument dostępny jest TUTAJ

Czytaj więcej: Ostrzeżenie przed opłatami

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna. Więcej TUTAJ

 

Zakładanie i prowadzenie, zawieszanie i wznawianie, zamykanie i wykreślanie działalności gospodarczej wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ewidencja działa od 1 lipca 2011 r. na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpis do Ewidencji lub wszelkie zmiany we wpisie odbywają się na wniosek przedsiębiorcy. Rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna! Szczegółowe informacje oraz stosowne wnioski i instrukcje ich wypełniania dostępne są na stronie internetowej CEIDG TUTAJ

W Urzędzie Gminy Kolno sprawami związanymi m.in. z działalnością gospodarczą zajmuje się Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego:

 

inspektor Krzysztof Murawski, pok. nr 216, tel. 86 278 91 35

Gmina Kolno jest członkiem stowarzyszeń, co daje szereg możliwości m.in. w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz nie tylko samorządowi, ale również przedsiębiorcom z naszej gminy. Ważne jest też, że członkostwo w stowarzyszeniach zrzeszających szereg podmiotów umożliwia Gminie m.in.  zajmowanie stanowisk w istotnych kwestiach, ustalanie kierunków rozwoju regionu, wspólne realizowanie projektów, szkoleń, czy promowanie regionu i lokalnych produktów na szeroką skalę.

 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku zostało zawiązane 15 lipca 2015 r., a decyzję o tym, by Gmina Kolno reprezentowana przez wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego przystąpiła , jako członek zwykły do tego stowarzyszenia podjęła  Rada Gminy Kolno uchwałą nr IV/24/15 z dnia 23 lutego 2015 r. Stowarzyszenie  powstało w celu opracowania  i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest  partnerstwem sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. Wśród kilkunastu celów, obok głównego jakim jest opracowanie i wdrażanie LSR,  w statucie LGD :”Kraina Mlekiem Płyn ca” zawarto m.in.  „ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” czy „podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom , w celu podnoszenia dochodowości  gospodarstw domowych”.  Cele te LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” realizować będzie m.in. poprzez współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, władzami, stowarzyszeniami, poprzez szkolenia i  doradztwo, oraz poprzez „dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na realizację LSR”. Więcej szczegółów o stowarzyszeniu oraz harmonogram planowanych naborów do konkursów na poszczególne działania dostępny jest na stronie internetowej stowarzyszenia TUTAJ

 

Warto korzystać z doświadczeń i możliwości jakie daje to Stowarzyszenie, bo chociaż założone w 2015 r. , to bazuje na latach doświadczeń zdobytych w działaniu Fundacji LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, której Gmina Kolno również była członkiem. Zobacz TUTAJ

2. Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe to stowarzyszenie skupiające głównie samorządy z terenu byłego województwa łomżyńskiego. Rada Gminy Kolno uchwałą Nr IX/48/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe” zdecydowała, że Gmina Kolno będzie jednym z jego członków.  Stowarzyszenie działa m.in. w intencji rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości. Jednym z celów stowarzyszenia jest „inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi gmin i powiatów” czy „ nawiązywanie kontaktów zagranicznych na poziomie Euroregionu”. Józef Bogdan Wiśniewski jest jednym z dziewięciu członków zarządu Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe. Prezesem ŁFS została pani Agnieszka Muzyk, zastępca prezydenta Łomży, która na I Forum Przedsiębiorców Gminy Kolno przedstawiła szczegółowo cele i sposoby jego działania, oraz możliwości, jakie stwarzać będzie lokalnym przedsiębiorcom. Więcej TUTAJ

 

 

W naszym województwie działa szereg instytucji wspierających przedsiębiorców, a ich lista dostępna jest na Wrotach Podlasia TUTAJ

 

Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę? Warto zapoznać się z możliwościami skorzystania z dofinansowań. Przejrzyj poniższe informacje, aby znaleźć dofinansowanie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Prezentacja – dofinansowanie działalności MŚP zobacz TUTAJ

Harmonogram naborów wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  zobacz TUTAJ

Harmonogram naborów wniosków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich TUTAJ

Harmonogram realizacji naborów wniosków prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Kraina mlekiem płynąca”  zobacz TUTAJ

Zapraszamy również do zapoznania się z oficjalną stroną Funduszy Europejskich, gdzie dostępne są informacje dot. wszystkich możliwych do pozyskania środków europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz do strony Regionalnego Programu Operacyjnego, na której zamieszczone są informację dotyczące funduszy europejskich skierowanych bezpośrednio do mieszkańców i przedsiębiorców województwa Podlaskiego: www.rpo.wrotapodlasia.pl

W razie pytań, do Państwa dyspozycji są eksperci dostępni pod numerem telefonu 86 278 91 32, w poniedziałek i środę od godz. 7:30 do 15:30 oraz w piątek od godz. 7:30 do 11:30 w Urzędzie Gminy Kolno, pok. 214.