Termin składania wniosków do 3 lipca 2018 roku!

Szanowni Rolnicy Gminy Kolno !

Uprzejmie informuję, że została powołana komisja do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych na obszarach dotkniętych suszą. W przypadku szkód powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub 3350zł w środkach trwałych, pomoc można będzie uzyskać w formie kredytu preferencyjnego.

Straty w gospodarstwach rolnych szacowane są na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Gminy Kolno. Wniosek jest do pobrania poniżej lub w Punkcie Obsługi Interesanta ( ustalenie wysokości szkody dokonuje się poprzez lustrację na miejscu oraz na podstawie wglądu do kopii wniosku o płatności obszarowe z 2018r.) Wszystkich rolników poszkodowanych w wyniku suszy proszę o niezwłoczne składanie wniosków w Urzędzie Gminy Kolno.

 

Osoba do kontaktu i udzielania informacji:

    • Monika Rainko- przewodnicząca Komisji

tel. 86 278-91-38

    • Jadwiga Stanisławska-członek komisji

tel. 86 278-91-26

    • Beata Żylińska- członek komisji

tel. 86 278-91-27

    • Rafał Kotlewski- członek komisji

tel. 86 278-91-25

    • Krzysztof Murawski- członek komisji

tel. 86 278-91-35

 

Wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym POBIERZ

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o plonach POBIERZ

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o ilości zwierząt POBIERZ

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych POBIERZ