Czytaj więcej: Podróż z kulturą i sztuką do Zakopanego

50 osobowa grupa osób dorosłych z terenu gminy Kolno od 19 do 21 lipca 2021 r. uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem. Wyjazd do Zakopanego był  jednym z działań w ramach realizacji projektu „Podróże z kulturą i sztuką”, na który biblioteka pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu Kultura Dostępna.

Czytaj więcej: Wycieczka literackim szlakiem Stanisława Lema

50 osobowa grupa składająca się z laureatów konkursów plastycznych ”Eko – robot z surowców wtórnych”, „Kolaż postaci z twórczości Stanisława Lema” i „Cosplay wybranej postaci wykreowanej przez Stanisława Lema” oraz inni uczestnicy projektu „Literacki szlak Stanisława Lema w 100 – lecie urodzin pisarza” w dniach 11-13 lipca uczestniczyli w wycieczce do Trojanowa, Krakowa, Zakopanego i Ojcowa zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem.

Czytaj więcej: Jednośladem po okolicy

Wycieczkę rowerową na trasie Lachowo - Kozioł z noclegiem w świetlicy CKGK w Koźle i licznymi atrakcjami zorganizowały wspólnie Izabela Tyszka instruktor Centrum Kultury Gminy Kolno i Katarzyna Milanowska nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Lachowie. W wyprawie pod hasłem "Jednośladem po okolicy" która odbyła się w dniach 5-6 lipca udział wzięło szesnaścioro dzieci w wieku od 8 o 15 lat.

Czytaj więcej: Wycieczka do Warszawy

29 czerwca, blisko 50-osobowa grupa uczestników zadania „Literacki szlak Stanisława Lema w 100 – lecie urodzin pisarza” wyjechała na wycieczkę do Warszawy. Głównym celem wyjazdu, było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Jest to prawdziwy raj dla dużych i małych miłośników nauki.

Czytaj więcej: Lem 2021 – Podsumowanie konkursów plastycznych

Dziś (22 czerwca) Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem gościła laureatów konkursów plastycznych zorganizowanych w ramach realizowanego przez bibliotekę projektu „Literacki szlak Stanisława Lema w 100 – lecie urodzin pisarza” dofinansowanego ze środków MKDNiS z Programu „Partnerstwo dla książki.

Czytaj więcej: Komputery dla instytucji kultury

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymały Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem i Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w związku z uczestnictwem w projekcie „Cyfrowe GOKI w podregionie łomżyńskim".

Czytaj więcej: Lem 2021 – obchody twórcy literatury fantasy w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  z programu Partnerstwo dla Książki . Otrzymane dofinansowanie  w kwocie 20 400 zł przeznaczymy na realizację przedsięwzięcia pn. „Literacki szlak Stanisława Lema w 100 – lecie urodzin pisarza”. Partnerami projektu będą: Urząd Gminy Kolno, Zespół Placówek Oświatowych, Stowarzyszenie KaFCuki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, szkoły podstawowe z terenu gminy Kolno, Centrum Kultury Gminy Kolno. Przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie od 6 maja do końca października 2021 r. Adresatami są wszystkie grupy wiekowe z terenu gminy Kolno.

Czytaj więcej: Historia sztandaru

Z myślą o młodszych pokoleniach grupa społeczników zaangażowała się w przedsięwzięcie, którego celem było upowszechnienie historii sztandaru Związku Walki Zbrojnej wyszytego w Kolnie w czasach okupacji. Efektem jest pakiet edukacyjny, który właśnie trafił do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem. Baner, tablicę i płytę z nagraniem filmowym przekazał  na ręce Józefa Bogdana Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno i Teresy Skrodzkiej dyrektor GBP w Czerwonem  pan Sylwester Nicewicz z Kozła, od początku zaangażowany w realizację projektu.

– Po rozmowach z inicjatorami przedsięwzięcia zrodził się pomysł, by zrekonstruować ten sztandar, dlatego nasza prośba do wszystkich, którzy posiadają informacje na ten temat o kontakt i podzielenie się zdjęciami, dokumentami, czy wspomnieniami – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.