Czytaj więcej: Lem 2021 – Podsumowanie konkursów plastycznych

Dziś (22 czerwca) Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem gościła laureatów konkursów plastycznych zorganizowanych w ramach realizowanego przez bibliotekę projektu „Literacki szlak Stanisława Lema w 100 – lecie urodzin pisarza” dofinansowanego ze środków MKDNiS z Programu „Partnerstwo dla książki.

Czytaj więcej: Komputery dla instytucji kultury

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymały Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem i Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w związku z uczestnictwem w projekcie „Cyfrowe GOKI w podregionie łomżyńskim".

Czytaj więcej: Lem 2021 – obchody twórcy literatury fantasy w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  z programu Partnerstwo dla Książki . Otrzymane dofinansowanie  w kwocie 20 400 zł przeznaczymy na realizację przedsięwzięcia pn. „Literacki szlak Stanisława Lema w 100 – lecie urodzin pisarza”. Partnerami projektu będą: Urząd Gminy Kolno, Zespół Placówek Oświatowych, Stowarzyszenie KaFCuki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, szkoły podstawowe z terenu gminy Kolno, Centrum Kultury Gminy Kolno. Przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie od 6 maja do końca października 2021 r. Adresatami są wszystkie grupy wiekowe z terenu gminy Kolno.

Czytaj więcej: Historia sztandaru

Z myślą o młodszych pokoleniach grupa społeczników zaangażowała się w przedsięwzięcie, którego celem było upowszechnienie historii sztandaru Związku Walki Zbrojnej wyszytego w Kolnie w czasach okupacji. Efektem jest pakiet edukacyjny, który właśnie trafił do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem. Baner, tablicę i płytę z nagraniem filmowym przekazał  na ręce Józefa Bogdana Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno i Teresy Skrodzkiej dyrektor GBP w Czerwonem  pan Sylwester Nicewicz z Kozła, od początku zaangażowany w realizację projektu.

– Po rozmowach z inicjatorami przedsięwzięcia zrodził się pomysł, by zrekonstruować ten sztandar, dlatego nasza prośba do wszystkich, którzy posiadają informacje na ten temat o kontakt i podzielenie się zdjęciami, dokumentami, czy wspomnieniami – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Biblioteka z dotacją

Projekt   „Podróże z kulturą i sztuką”  Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem otrzymał  dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu​  KULTURA DOSTĘPNA.  Dotację w kwocie 23 000 zł przeznaczymy na zorganizowanie wyjazdów tematycznych mających na celu stworzenie oferty kulturalnej w oparciu o teatr, filharmonie i muzea.

Czytaj więcej:   Wieczornica poświęcona pamięci Jana Pawła II

Wieczornica w formie on-line to ostatnie zaplanowane działanie w ramach  projektu "Śladami Jana Pawła II" realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla Książki. Partnerami projektu byli: Urząd Gminy Kolno, Zespół Placówek Oświatowych, Stowarzyszenie KaFCuki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, szkoły podstawowe z terenu gminy Kolno, Centrum Kultury Gminy Kolno i Zespół Czerwieniacy.

Czytaj więcej: „Teatr przy stoliku” online

       Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zaprasza do obejrzenia spektaklu „ Ławeczka” Aleksandra Gelmana, w ramach realizowanego przez GBP w Czerwonem zadania „Spotkania z Teatrem”.