Kluby sportowe w naszej gminie:

1. Uczniowski Klub Sportowy "Arkadia Lachowo" - Szkoła Podstawowa w Lachowie, Lachowo 21  18-500 Kolno, tel. 86 278 71 27

2. Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT”- Szkoła Podstawowa w Zabielu,  Zabiele 110  18-500 Kolno, tel. 86 278 30 14

3. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie -ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

4. Uczniowski Klub Sportowy "Bielik" - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie, Wykowo 14, 18 - 500 Kolno