W gminie Kolno funkcjonuje siedem szkół podstawowych, dwa gimnazja oraz dwa punkty przedszkolne i zespół wychowania przedszkolnego. Z danych na dzień 1 września 2015 r. wynika, że we wszystkich szkołach uczy się 830 uczniów. Organizacją dowozu uczniów, jak i obsługą finansowo - księgową, organizacyjną i administracyjną szkół i przedszkoli zajmuje się Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Działania oświatowe w Gminie Kolno są wysoko oceniane przez organy nadzorujące. Dowodem jest m.in. certyfikat Gminy Przyjaznej Dzieciom przyznany przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w 2009 roku czy drugie miejsce w województwie dla Józefa Wiśniewskiego, dyrektora ZOPO, a od 2014 r. Wójta Gminy Kolno, w konkursie Kryształowej Koniczyny, organizowanego przez Fundację Edukacyjną 4H, który promuje działania na rzecz edukacji na wsi.

 

Przedszkola:

Punkt Przedszkolny w Czerwonem

Punkt Przedszkolny w Lachowie

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Zabielu

 

Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie Strona WWW BIP

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem BIP

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie Strona WWW BIP

Szkoła Podstawowa w Lachowie BIP

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie BIP

Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu BIP

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu Strona WWW BIP

 

Gimnazja:

Gimnazjum w Lachowie BIP

Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu Strona WWW BIP