Jeżeli potrzebujesz pomocy, lub widzisz, że ktoś jej potrzebuje, zgłoś się:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, tel. 86 278 26 31

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno, tel. 86 278 91 35,

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolno, ul. Sienkieiwcza 5, tel. 86 278 26 31, 86 278 20 76

4. Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20, tel. 86 278 93 33

5. Prokuratura Rejonowa w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 36, tel. 86 278 18 15

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 86 278 13 34,  86 278 12 99

7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolnie, ul. 11 listopada 1, tel. 86 278 21 81

8. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie "Niebieska linia"  - tel. 0 801 12 00 02, zobacz TUTAJ

9. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża, tel. 86  216 29 92, zobacz TUTAJ