mt_ignore

Gmina Kolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno”

mt_ignoreGmina Kolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyszki-Łabno, Gmina Kolno”

Gmina Kolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Instalacja urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna

Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Gmina Kolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w miejscowości Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju regionalnego

Gmina Kolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kolno”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.2 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego